Stage informatie CiT

Het overzicht van afgeronde Bachelor Eindopdrachten is ingedeeld naar afstudeerrichting en jaar van afronding. Verslagen zijn ter inzage beschikbaar bij het Mobiliteitscentrum CTW, opleiding Civiele Techniek (HR Z-210) voorzover deze verslagen niet vertrouwelijk zijn.

Bouwen
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Water
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Verkeer
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017