Afgeronde stages Water 1999

Bedrijf

Omschrijving

Student


AGRITEX

"Everything flows", but where does it go? Het calibreren van verdeelwerken in het Musikavanhu irrigation scheme in Zimbabwe.


E. de Bruin


ARGOSS

Report about the application of satellite observations of ocean waves near the Orthwest coast of America.


C.J. van Veen


Forschungs Zentrum Kuste

Voorbereiden experimenten in golfgoot (mede)opzetten softwareprogramma om data te verzamelen, instrumenten testen, uitvoeren metingen, sedimentconcentraties meten (mechanisch), eerste uitwerking data.


M. Vuurboom


Hifab International AB


Road Maintenance Management of rural roads in Laos PDR


D. van de Vis


IWACO B.V. Vestiging Noord

Inventarisatie van oude TRIWACO grondwatermodellen en bijbehorende GTS-gegevens met als doel deze op te slaan in een meta-informatiesysteem.


J. van der Heide


IWACO B.V. Vestiging Noord

Vooronderzoek verdroging stroomdal Drentse Aa. Een inventarisatie en analyse van geohydrologische gegevens.


A. Barendregt


Murray-Darling Basin CommissionSalinity in the Murray Darling Basin (Canberra-Australia)


N.T.C. Zantkuijl


Rijks Instituut voor Kust en Zee, Den HaagOntsluiten van de Friesche Zeegat data.


R.P. Cornelisse


Rijkswaterstaat Directie Limburg

Onderzoek naar de golfvorming in de Maas bij Borgharen en de benedenstroomse consequenties voor de waterstanden.


H. van Delden


RIZA Lelystad


Het vergelijken van berekende uitkomsten met de verwachte uitkomsten van het computerprogramma WINBOS


A.J. Madsen


Southwest Florida Research and Education Center

Ontwikkelen van waterbudget modellen voor citrus groves in Florida


A.H. Hagen


Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Study on applying the computer model Swap to underground pipe irrigation in Shanxi province, China


J. Hermans


Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Study on applying the computer model Swap to underground Pipe Irrigation in Shanxi province, China


R. Ververs


University of Edinburgh

Capillary Effects on Water Table Dynamics in coastal Aquifers.


M. Nijeboer


Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Permeable pavements. Hydraulic response of porous pavers.


C.S. Draijer


Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Lifespan of porous/permeable paving systems (performance under high load conditions)


R. Valkman


Waterloopkundig Laboratorium

Aanpassing van enkele aspecten van het Ecologische Model voor de Lagune van Venetiƫ.


K. Meijer