Completed Assignments Water 2020

Organization

Topic

Student

Hoogheemraadschap van Delfland

Een onderzoek naar het sluiten van de overlaat aan de Buys Ballotsingel ten behoeve van een reductie in rioolvreemd water

M.N. van der Ent

Rijkswaterstaat

De kwaliteit van stormwaarschuwingen voor het IJsselmeergebied. Een studie naar de sturingscriteria voor veiligheid binnen Operationalisering Flexibel Peil IJsselmeergebied.


W.J. Haveman

Waterschap Vallei en Veluwe

Stabiliteitsbeoordeling van de IJsseldijk ter plaatse van dijkwoningen


H.J. Wevers