Water

2017

Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2017

Organisatie

Omschrijving

Student

Drents Overijsselse Delta

Projectevaluatie Emmertochtsloot

P.A. Reichart

RHDHV

Een faalkans verschilanalyse van het (Nederlands-Duits) grens-overschrijdende dijkringgebied 48. Verslag is vertrouwelijk tot 1-9-2017

R.H.M. Joosten

Waterschap Rijn en IJssel

Inpassing van een nieuw beleidsproces. Een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

J. Willink