Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2017

Organisatie

Omschrijving

Student

Antea Group

België

 

Rioolmodelleringsstudie Lokeren. Een onderzoek naar het bestaande rioolsysteem van Lokeren


D.J.G. Voetdijk 

Arcadis


Relatie tussen kansverdeling van afvoer en lokale waterstanden van de Rijn. Door middel van een statistische analyse van laagwater- en hoogwaterperioden


L. Vonk 

Deltares


Risicogestuurd Maaibeheer. Toetsing van maaistrategieën in beken met het Dottermodel


R.H. Linneman 

Deltares


Statistical trend analysis of River discharge using a twentieth century weather re-analysis


D.G.R. Booij 

Drents Overijsselse Delta

Projectevaluatie Emmertochtsloot

P.A. Reichart


Forschungs Zentrum Kuste

 

Simulate the erosion process of a dike made of cohesive material in the GWK with XBeach


G.W. Luijkx 

Gemeente Enschede

 

Het toepassen van het afkoppelen van hemelwater in Enschede


W. Roosjen

Nelen & Schuurmans

 

Effectenstudie naar het mee schematiseren van straatkolken in 3Di


S.D.G. van Haaren 

Nelen & Schuurmans

 

Het efficiënt uitvoeren van de eenvoudige toets voor piping. Een onderzoek naar de werkwijze en mogelijke automatiseringen voor de eenvoudige toets voor piping.


D.S. Maas

Provincie Overijssel

 

Onderzoek naar het meestromen van het Zwarte Schaar met de IJssel


S. Steenblik 

RHDHV

Een faalkans verschilanalyse van het (Nederlands-Duits) grens-overschrijdende dijkringgebied 48. Verslag is permanent vertrouwelijk

R.H.M. Joosten

Rijkswaterstaat


Pompen als het waait. Een onderzoek naar flexibel pompen voor het Twentekanaal


M.C. Horstman

Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland

 

River Waal: Preliminary hydraulic and morphological impact analysis of the Room for the Waal intervention


G.B. Tuitert

Rijkswaterstaat

Dienst Oost-Nederland

 

Variatie korrelgrootte van sediment in nevengeulen. Casus nevengeulen Gamerense Waard


S.G.Westerhof

Rijkswaterstaat

Dienst Oost-Nederland

 

Potentie van de IJssel in Overijssel - Energie uit stromend water. Onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van energie uit de stroming in de rivier de IJssel in Overijssel


D.E.C. Blomjous 

Rijkswaterstaat

Directie Noordzee

 

Geomorfologische veranderingen in de Voordelta en de effecten op de NCV-monitoring


W.D. Spaa 

Tauw bv


Analyse van de verschillen tussen de grondwatermodellen  Azure en Hydromedah bij de provincie Utrecht


A. Siersema

Universiteit Twente

Water Engineering and Management

 

Evaluating the effect of irrigation techniques and strategies on the water footprint of crops using APEX and AQUACROP models.


D. Rodink

University of Ceará

Fortaleza, Brazil

 

Influence of the gully erosion on connectivity patterns in small semiarid catchment areas


T. Pauli

University of Ceará

Fortaleza, Brazil

 

Depletion of small reservoirs in a semiarid region based on remote sensing


M.J. Flohr 

University of Melbourne

 

Modelling Physical Habitat Availability for the River Blackfish (Dadopsis marmoratus) in the Upper Yarra River, Australia


S.Bandhoe

Waterproof


Modelleren van de hydrodynamica van de haven van Noordpolderzijl. Een vergelijking tussen Delft3D Flow en D-Flow FM


J. Rawee

Waterschap Rijn en IJssel

Inpassing van een nieuw beleidsproces. Een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

J. Willink

Waterschap Vallei & Veluwe

 

Een Quick tool voor het modelleren van de vereiste erosiebestendigheid van de graszode van de Ijsseldijk


J.J. Twijnstra

Waterschap Vechtstromen

 

Smart solutions in Water Management: the case of regional Water Authority Vechtstromen


R.W.A. Siemes 

Wetterskip Fryslân


Stabiliteitsanalyse Stiennen Man. Een onderzoek naar de invloed van de Stiennen Man op de macrostabiliteit van de primaire kering


M. Frankena

Witteveen+ Bos

 

Ripening Silt to Clay. A Design for the Eems-Dollard Testing Ground


J.F. van den Broek