Afgeronde stages Bouwen 2001

Bedrijf

Omschrijving

Student

De Bondt Rijssen B.V.

Afstemmen van het uitvoeringsproces op het, tijdens de uitvoering in gebruik blijven, van het Arke stadion. Inventarisatie van problemen en analyse van interventiemethoden.

H.F.G. Kamphuis

DHV Groep

Herhuisvesting Europoint Torens Rotterdam: onderzoek naar gemeentelijke Programma's van Eisen.

P. Dotinga

DHV Groep

Developing a quality system.

R.R.A. Bender & H.A. Drost

DHV Groep

Standariseren van het documenteren en verwerken van informatie als deel van het behalen van een ISO 9000 Certificaat binnen een klein consultant bureau.

J.F.T. Roeloffzen & R.A.W.M. de Hart

DHV Huisvesting en Vastgoed

Het opstellen van randvoorwaarden voor het opzetten en in stand houden van een kennisbank binnen DHV Vastgoed & Locatieontwikkeling.

B. Gehner

Fugro Ingenieursbureau B.V.

Onderzoek voor het doen van aanbevelingen omtrent een verbeterde werkstroom grondonderzoek.

T.J. Bles

Fugro Limited

Evaluation of the laboratory management system used by Fugro Ltd in the United Kingdom.

M. Keizer

Grondbedrijf Almere

Onderzoek naar duurzame bedrijventerreinen bij de gemeente Almere.

F. KanjaĆ¢

Grontmij

Inventariseren offerteproces Grontmij Vastgoed Contracting.

M. van der Heide

Haitsma Beton B.V.

Simulatie in een prefab-betonbedrijf. Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van simulatie binnen Haitsma Beton.

G.W. Ramaker

Hengelose Bouwstichting Ons Belang

Onderhoudsbeleid bij de Hengelose Bouwstichting Ons Belang, een onderzoek naar de mogelijkheden om het onderhoudsbeleid te verbeteren .

W. van den Pangaard

Hollandsche Aanneming Maatschappij bv

Updaten van de risicoanalyse m.b.t. de aanbesteding van het Hong Kong Disneylandproject.

M.A. Kroese

Hollandsche Aanneming Maatschappij bv

Delay Analysis on dredging vessels, working on the Penny's Bay Reclamation Project at Lantau Island, Hong Kong.

D.M. van den Berg

Koopmans Bouw b.v.

Ontwikkelen van een leidraad voor het keuzeproces van bouwmethodes voor het casco-skelet.

W.F. Korenromp

Provincie Overijssel Ruimte, Wonen, Bereikbaarheid

De wegen naar Innovatief Aanbesteden

I.S. Kreetz

Rijkswaterstaat Directie Limburg

Onderzoek naar mogelijkheid tot het innovatief aanbesteden van civieltechnische objecten in het MaasWaalkanaal, in het kader van de Maaswerken.

S.B. Bol

Stam + De Koning b.v.

Onderzoek naar de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van de bouwplaatsinrichting en de logistiek voor het project Regentekwartier fase 3A.

A. Belmahi

TCN Concepts Property Projects

Onderzoek naar de marktpositie en marktpotentie van het Com4life-concept, dat seniorenhuisvesting, services en zorg op hoogstaand niveau combineert.

S.P. Dekker

Tebodin B.V. , Consultants & Engineers

Onderzoek naar het concept voor een bedrijfsverzamelgebouw voor de farmaceutische - of biotechnische industrie.

A.T. van Dijk

Ten Tije Groep

Beschrijven van een marketingplan voor het nieuwe produkt van de Ten Tije Groep; Onderhoudsplanningen.

J.J. Smolders

TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling

Het ontwikkelen van een prioriteitenstelling van 50 ICES-waardige projecten aan de hand van geformuleerde beleidsdoelen.

S. Wassink

UNCDF

Onderzoek naar problemen en mogelijke verbeterpunten bij de planning & selectie en implementatie van projecten m.b.t. rurale infrastructuur.

G.J. Huis in 't Veld

University of Witwatersrand

Ontwerp en voorbereiding t.b.v. de aanleg van een fietsinfrastructuur in de Township Ivorypark, Zuid-Afrika.

W.H. Tichler & R. van der Veer

Varela construcciones S.A.

Vervaardigen van een voorstel m.b.t. implementatie van Nederlandse DUBO-technieken in de Chileense bouwwereld.

A.B.G. Kamminga & B. van Uden

Woningcorporatie Het Oosten

Ontwikkelen van een systeem om bouwkosten in de ontwikkelings- en voorbereidingsfase in kaart te brengen.

S.J. Korthouwer