Afgeronde stages Bouwen 2005

Bedrijf

Omschrijving

Student

Arcadis

Infrastructuur, milieu, gebouwen

Het vinden van een nieuwe bestemming voor het monumentale klooster in Slagharen. Het verslag is vertrouwelijk tot juli 2006.

L.P. Spijker

Arcadis

Weg & Rail

Nederland

Commissioning & Validatie;

Functionele kwaliteits-borging

J.H. Eijkman

BAM Utiliteitsbouw,

Advies & Engineering

Onderzoek naar de relaties tussen constructieve veiligheid en organisatorische aspecten.

E. Vink

BAM Wegen Regio Oost

Onderzoek naar de werkwijze van BAM Wegen Regio Oost, t.a.v. het gebruik van constructability.

J.K. Veldink

BAS Bouw BV

Kennis & Ervaring

Onderzoek naar de gebruikte planning en beheersmethoden bij een middelgrote aannemer gedurende de uitvoerings-fase.

F.L.E. Jansen


Bouwtechnisch Adviesbureau Baarn

Aspecten van integraal ontwerpen, een onderzoek naar de aspecten van integraal ontwerpen in de literatuur en binnen de holding Bos Partners BV.

A. Nagel

Brisa

Portugal

For Whom the Road Tolls

Researching the changing concession system in Portugal.

R.T.J. Schipper

Concordia University

Montreal, Canada

Designing Construction Management Education in the Netherlands. A comparison between Construction Management Education in Canada, the United Kingdom, the United States and the Netherlands.

E. Lobbes

DHV Amersfoort,

Unit Infra Development & Management

Herstructureringsprojecten; een inventarisatie.

(Een vergelijking naar de verschillen tussen her-structurering van bedrijven-terreinen en stedelijke vernieuwing en de kansen hierbij voor DHV geïnventariseerd)

E.H. van Rooijen

Dura Vermeer Bouw Hengelo

Verkorten bouwtijd woningbouw door toepassing van industriele bouwwijzen.

S. Harms

Dura Vermeer Rail Infra BV

Implementatie risicomanagement binnen een bouwbedrijf.

H.H.J. van Schaik

Fugro Ingenieursbureau B.V.

Programma voor kosten geotechnische alternatieven.

Het verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

M.T. de Man

Gemeente Heerhugowaard

Life Cycle Costing gebruikt om de consequenties van ontwerpkeuze op de beheerkosten binnen de gemeente Heerhugowaard vroeg in het ontwerpproces inzichtelijk te krijgen voor de civieltechnische en stedenbouwkundige ontwerpers.

B. Dimmendaal

Gemeente Helmond

Een onderzoek naar het toepassen van Risicomanagement binnen het Projectbureau Helmond.

R.P. Kranenburg

Gemeente Hengelo

Publiek-Private Samenwerking bij drie gemeentelijke projecten.


R. Ozorovskaja

Geodelft

Problemen bij de implementatie van GWW innovaties.

W.H. Pater

Heijmans IBC Bouw BV

Het verbeteren van de leveranciersbeoordeling om tot een betere leveranciersselectie te komen.

J.K. van Wiggen

Koopmans Bouwgroep BV

Marktvoorwaarden multifunctioneel casco “woon-zorg”.

J. de Jong

Koopmans Projecten BV

Zijn procedures te plannen? Een onderzoek naar de relevante procedures en hun gevolgen op de bouwstartdatum in het woningbouw ontwikkelingsproces.

J.S. Grit

Kuiper & Van Tilborg

Doorgrondin(g) onzekerheid - Risicoanalyse bij grondexploitatie. Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend (inzage alleen in bijzijn van mobiliteitsbureau).


J.G. van Blokland

MAKKS Procesmanagement

Opstellen van een procesmodel voor de ontwikkeling van publieksvoorzieningen.

Het verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

M.C. van Til

Nassau Vastgoed Curacao

Herbestemmingenonderzoek met betrekking tot te renoveren, monumentale Waterfortbogen, gesitueerd onder het Plaza Hotel Curacao.

C.M.W. Stigter

NTP-Infra Hattem

Asfalt in de praktijk, de eerste stap in de professionalisering van de asfaltwegenbouwsector.

J.M. Wolff

University of Northumbria

“Start Talking and Get to work: the development of the Partnering Assessment Tool”.

A. Holkers

Universiteit Twente

Developing a gymsum based concrete.

J.J.F. Bakker


University of Witwatersrand

Zuid-Afrika


Making a draft of the annual report of the training phase of the Mohlaletse Youth Service Programme (MYSP).


P. de Greef

Witteveen + Bos

Design & Construct, Wondermiddel of Hype!?

Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend, mag in bijzijn van Mobiliteitsmedewerkers wel worden ingezien.

A. Kiewit

Wuhan University of Technology

China

Quality Management Practices in the Chinese Construction Industry.

A.H. Sonnenberg

&

J. Kamphuis

Wuhan University of Technology


Comparison of delivery methods for construction projects in China and the Netherlands.

N.J.M. van Dalen

&

JG. Frumau