Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2007

Organisatie

Omschrijving

Student

Australian National University

Reviewing urban water quality models.

S.R. Janssen

Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, Pavas,

Costa Rica

Analysis of the usefulness of the CLUE-S land use cover change model for the Poas Canton, Costa Rica.

E.W. Sterrenburg

DHV


De invloed van weersomstandigheden – maximale temperatuur & neerslag – op de korte termijn drinkwatervoorspelling.

L.A. Goedhart

Grontmij Nederland BV


Compartimenteren: Meer toekomst?

W.H.A. Weeink


Hoogheemraadschap van Rijnland, afdeling ontwikkeling


Waterboekhouding bij Rijnland: over de problematiek rondom het graven en dempen van water in poldergebieden en een mogelijke oplossing hiervoor.

V.IJ.M. Visscher

Hydrologic


Onzekerheidsbehandeling binnen de Hoogwatermodelleerpraktijk

W.P. de Boer

Hydrologic

Verbeteringen en vereisten opstellen voor een nieuwe modelgenerator om hierdoor eenvoudig en snel SOBEK modellen vanuit een database op te bouwen.

O.J.M. van Duin

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Milieu en Water


De 50 miljoen doelstelling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen.

R. Koop

NGO AIPUR

Bolivia

Realizing water supplies in development countries.

M.M. Vierstra

RIZA

Stroomsnelheidsmetingen van een kribvak bij Brakel.

S. IJzer

Royal Haskoning

Ruimte voor de Rijn bij Rodenkirchen.

W.H. Wong

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

Het in kaart brengen van de actoren, betrokken bij de voorbereiding van de aanleg van Hanzerak-West en het toetsen van het model, het monitoringsplan en registratiefrequentie aan de verwachtingen van de actoren.

S. Naqshband

Rijkswaterstaat

IJsselmeergebied


Analyse naar inrichtingsmaatregelen ter bestrijding algenoverlast en natuurontwikkeling in de Zuidelijke Randmeren.

G.R.P. van Goor

TAUW

Afdeling Water, Ruimte & Riolering


Invloed onverzadigde zone op een bestaand “quickscan” model voor grondwaterstijging door infiltratie.

S.P.M. van den Tillaart

TAUW en Hogeschool van Amsterdam


De positieve waarden van water aan woonwijken.


P.R. Bouwma

Twynstra Gudde

Het onderzoeken van ontwikkelingen binnen het waterbeheer en met deze resultaten de watervisie van Twynstra Gudde aanscherpen.

M.G.M. van Berkum