Afgeronde stages Verkeer 2007

Bedrijf

Omschrijving

Student

Florida Atlantic University Department of Civil Engineering

Evaluation of Emergency Evacuation Strategies in case of a chemical disaster for an urban area using a traffic simulation model.

J.W. Schokkin

Florida Atlantic University

Department of Civil Engineering


A case-study to the performance and environmental sustainability of partial cloverleaf interchange traffic network using the simulation software package CORSIM.

R. Nieland

Gemeente Enschede

Bereikbaarheidstoets Enschede, ontwerp van een stappenplan om de bereikbaarheid van locaties te meten.

J.C. Reijnhoudt

Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam


Het maken van een begroting m.b.t. de activiteiten van de afdeling railmaterieel. Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

S. Espitia Pinzon

Grontmij Maunsell ICS

Het onderzoek naar light rail in Nederland; potentiële nieuwe projecten, gebaseerd op een inventarisatie en succesfactoren.

T.V. Schipper

IBISS

Rio de Janeiro


"Bicycle Mobility in Rio de Janeiro" Bicycle storage facilities to improve bicycle mobility in Jardim America & Vigario Geral.

K. Kant

&

E.H. Sambell

MVA Thailand Ltd.


Development of pedestrian flow models in STEPS micro simulation software: Case studies for Bangkok and Singapore.

J.J. Vosselman

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen


Een verkennend onderzoek naar de verkeersproblematiek en de mogelijke oplossingen op de T-aansluiting N342/Graveneslaan te Oldenzaal.

B. Possel

Rijkswaterstaat

Noord Nederland


Luchtkwaliteitprocedure middelgrote projecten bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Kernwoorden: Luchtkwaliteit, Besluitluchtkwaliteit 2005, Wet Kwaliteitseisen, stappenplan, gegevens voor procedure.

L.E.M. Vrancken

TI-WMC (Twents Institute for Wireless Mobile Communications)


Getting an overview of ITS applications of inter-vehicle and vehicle-infrastructure communications and revealing the acceptance of a selected set of applications.

R.A.C. Bodok

Transport Engineering Division of the Department of Civil Engineering

University of Moratuwa

The Impact of Bus Stops on the Performance of Signalized Intersections Under Mixed Traffic Conditions.

R.A. Massink

Universiteit Twente

Vakgroep Verkeer, Vervoer & Ruimte


Begrensde bestelwagens.

Onderzoeksplan voor effectmonitoring van snelheidsvoorzieningen in bestelwagens.

J. van Delden

VIA Verkeersadvies

Voorstudie mobiliteitsmanagement op weg naar school.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

M.G. Nederveen

Veitch Lister Consulting

Trip Generation: Review and development of Veitch Lister Consulting’s trip generation model for the South-East Queensland Region, Australia.

R.J. van Beilen

Witteveen + Bos

Collectief personenvervoer Haven Rotterdam.

Q.M. van Agten

Witteveen + Bos

Een inventariserend onderzoek naar de mogelijkheden om een verblijfs(duur)heffing toe te passen in Nederlandse binnensteden. Casestudy voor de Gemeente Bergen op Zoom.

B. Groenewolt

Witteveen + Bos

Vuistregels voor de verkeersgeneratie van de Rotterdamse haven.

T.G.H. van Swaay