Afgeronde stages Verkeer 2004

Bedrijf

Omschrijving

Student

Gemeente Sluis, afdeling Toerisme

Het doen van een vraagraming voor een smalspoortram langs de West Zeeuws-Vlaamse kust.

T. Brands

Goudappel Coffeng

Regeling van rotondes: Een onderzoek naar de mogelijkheden om afwikkelingsproblemen op een rotonde aan te pakken d.m.v. rotondedosering en het vaststellen van de capaciteitsverhoging die erdoor ontstaat. (Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend)

A. Hagens

Provincie Overijssel

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de mobiliteitstoets van de provincie Overijssel

J.C.J. Kwakkenbos

Provincie Overijssel

Inzicht geven in de effecten voor scheepvaart en wegverkeer bij een aanpassing ter verbetering van de verkeersafwikkeling.

J.W. Miggels

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Het uitvoeren van een verkeersveiligheidsonderzoek op de N33 en op basis hiervan maatregelen ter verbetering van de veiligheidsproblematiek uitwerken.

N.H. Veenstra

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Evaluatie van verkeersprestatie maten.

B. Turpijn

Technische Universit├Ąt

Wien

TRAFFIC IN VIENNA; ASSESING THREE MAJOR PROJECTS. A study on the effects of three infrastructural and urban development projects in Vienna using the transport model VISUM.

F.G. Vernooij &

L.J.N. Brederode

University of Cape Town

The applicability of the microscopic simulation model Paramics in the South African context; calibration of the Ben Schoeman highway.

J.D. Vreeswijk