Afgeronde stages Verkeer 2006

Bedrijf

Omschrijving

Student

AALOCOM

Tanzania

Fietstaxi’s in Tanzania

M.J. van Orsouw

AIST

Japan

On –ramp merging into a Demo 2000 platoon.

G.J.S. Tillema

CDA

2e Kamer Fractie

Private betrokkenheid bij het beheer van het Nederlandse Hoofdwegennet.

H. Graaff

Gemeente Hellendoorn

Projectenbureau

Kosten-Baten analyse voor alternatief reizigersvervoer tijdens buitendienststelling van het spoor in Nijverdal gedurende de bouw van de combitunnel.

S. Beumer

Goudappel Goffeng BV

Verkeers- en ritgeneratie van functies.

T.F. van Duivenbooden

Goudappel Goffeng BV

Floating Car Data als nieuwe input voor de verkeersmodellen OmniTRANS en MaDAM.

E.E. Olthof

IBISS

Fietsmogelijkheden in sloppenwijken van Rio de Janeiro, Brazilië.

J. van der Hoek

IBISS

Fietsen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro.

P.M.R.R. Allin

ITDG


Development of a possible bicycle network for the city of Galle, Sri Lanka.

J.A. Beltman

ITDP

Bicycle Access Plan, Bus Rapid Transit Guangzhou. A study to bicycle conditions in Guangzhou and proposals for improving bicycle access to the Bus Rapid Transit system.

B. van Ooijen

Pontificia Universidad Católica de Chile

Direción de Investigaciones

Cientificas y Technológicas

The determination of travel times in a road network by means of GPS.

-A GPS – GIS integrated approach-

G.A.J. van der Heijden

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen & Kanalen


Het berekenen en ontwerpen van de infrastructuur in Zuid-Oldenzaal zodat een goede verkeersafwikkeling tot 2020 gewaarborgd blijft.

R.E.G. Lammerink

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen & Kanalen


Vlug en veilig de spits door. Onderzoek naar de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruispunten bij de kruising van de N739 met de A35.

R. van der Schaaf

Regio Twente

Evaluatiemogelijkheden voor Incident Management op het onderliggende wegennet waaronder statische analyse van de incidentduur.

W.A.H. Hermelink

Rijkswaterstaat

Oost-Nederland


Onderzoek naar de ontsluiting van het Grolsch-terrein in het kader van de toekomstige aansluiting N18 – A35.

J.F. van de Pol

RWS Utrecht

Regionale Verkeerscentrale


Een onderzoek naar de mogelijkheden van verkeersmanagementmaatregelen binnen een scenario ten bate van de doorstroming op de A2 Oudenrijn-Holendrecht.

A.H. Feenstra

Technion, Institute of Technology

Haifa, Israël


Het analyseren van rijgedrag met behulp van In Vehicle Data Recorder.

K. van ‘t Hof

University of Cape Town

Bicycle infrastructure – a review of the bicycle master plan.

G.C.A. Huisman