Afgeronde stages Verkeer 2011

Bedrijf

Omschrijving

Student

DHV

Unit Rail

Afdeling Rail Netwerkstudies

Utrecht

Capaciteit verhogende maatregelen voor station Weesp

Vergelijking van twee capaciteit verhogende technieken met behulp van het simulatieprogramma OpenTrack.

E.G.T. Slootjes

DHV NPC BV

Multi Criteria Analyse in OV-aanbestedingen. Welke Multi-criteria-analyse-methoden te gebruiken in een OV-aanbesteding om criteria te wegen en scores te standaardiseren? Verslag is vertrouwelijk tot 1-1-2012

C.H. van Aken

DHV

Eindhoven


Het ontwerpen van wegprofielen waarin water wordt opgevangen tijdens de pieken in plaats van dit water direct af te voeren.

S.L.W. Hermens

Fontys Hogeschool

Lectoraat Automotive


Het ontwikkeling van een wereldbeeld voor een coöperatieve Adaptive Cruise Control. Verslag is vertrouwelijk tot december 2011 en wordt tot die tijd niet uitgeleend.

A.J. de Jong

Gemeente Amsterdam

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Veiligheid van solitaire voetgangersoversteekplaatsen.

M.W. Smit

Gemeente Hof van Twente

Routering van verkeer over het Goorse wegennet.

J. Dijkstra

Gemeente Rijssen-Holten


Herinrichting Busstation Rijssen.

Het ontwerpen van een nieuwe indeling voor het busstation van Rijssen tot Voorlopig Ontwerp.

M.A. van Essen

Goudappel Goffeng


Rotondedosering bij enkelstrooksrotondes; Een onderzoek naar capaciteitsmaximalisatie.

Problemen bij rotondes t.a.v. onvoldoende doorstroming en capaciteitstekorten geven aanleiding om te onderzoeken wat rotondedosering hiervoor kan betekenen. Is het mogelijke zo de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren? En hoe verschuift dan de capaciteitsgrens? Daarbij staat dosering centraal en gaat het onderzoek over de invloed van groentijd en cyclustijd op rotondecapaciteit.

D.E.M. Meijer

Grontmij


Onderzoek naar modelbouwmethodes voor het opstellen van een verkeersmodel. Het verslag is vertrouwelijk, kan niet worden ingezien en wordt niet uitgeleend.

L.C.W. Suijs

IFluxo

Brazilië

Monitoring bus efficiency and effectiveness.

D. Spikker

Nederlandse Spoorwegen

Optimalisatie Bereikbaarheidsscan.

Verslag is vertrouwelijk.

J.P. van der Vliet

RWS Oost-Nederland


Wegonderhoud: kosten en hinder.

Onderzoek naar kosten van en hinder bij wegonderhoud ten behoeve van een te ontwikkelen planningsmethodiek.

R. Ottens

Universidad de Los Andes

Colombia


Distributional analysis of the climate value of cycling for Bogotá, Colombia.

A social and environmental analysis of bicycle use and bicycle network improvements for Bogotá, Colombia.

T. Teunissen

Witteveen + Bos

Den Haag


Wegcapaciteit bij werk in uitvoering

Onderzoek naar wegcapaciteit bij werk in uitvoering op snelwegen, gebaseerd op lusdata.

Verslag is vertrouwelijk tot 1-1-2100, kan niet worden ingezien of uitgeleend.

J.C. Beltman