Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2018 

Organisatie

Omschrijving

Student

Antea Group

Gent


Rioolmodelleringsstudie Bilzen. Een analyse van de huidige knelpunten in het rioleringsstelsel van het zuiveringsgebied Bilzen.


M. Oldenhof


BZ Innovatiemanagement

 


Meetstrategieën voor dijken. Meetstrategieën voor het efficiënt en accuraat meten van verschillende soorten dijken om de gevoeligheid voor het faalmechanisme macrostabiliteit te kunnen bepalen. Geheimhouding tot 16-1-2021L. van Weeghel 


Deltares

De afvoerverdelingen op de Pannerdensche Kop en IJsselkop

 

B. Breunissen

Deltares

Validating a 2D water depth chart for cooperative water depth measurement

 

J.R.Dierx

Deltares

Evaluating and improving a two-dimensional hydraulic model of the Oberrhein


M.C.van den Berg 

Infram

Alternatief voor de terugslagkleppen aan de Maas. Zoeken naar veiligheid zonder natuurschade


I.R. de Vries

Rijkswaterstaat en Deltares

Wave orbital motion on the Dutch lower shoreface: observations, parameterizations and effects on bed-load sediment transport


B.A. Treurniet

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Hydraulica - Evaluatie afvoerbepaling van de IJssel te Olst


E. Bilgili

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 

Toetsing zorgplicht primaire waterkeringen 

L.G.W.Hesselink

Rijkswaterstaat Waterdienst

 

Dune safety in Callantsoog. The Dune Safety Development due to sand nourishments, since 2000 in Callantsoog, the Netherlands.


E.M. Hageman

Sweco

Een onderzoek naar de toelaatbare overslagdebieten bij Varik


S.J.W.Hoogeveen

Tijhuis Ingenieurs

Oeverversteviging langs de Lange Linschoten.

Onderzoek naar de oeververstevigingsmethoden langs de Lange Linschoten vanuit zowel technisch als niet-technisch perspectief.

 

F.J. Diepenmaat 

Waterschap Drents Overijsselse Delta


Maatwerkoplossingen voor het normtraject Zwolle-Olst. De inventarisatie van knelpunten en het ontwerp van maatwerkoplossingen voor deze knelpuntlocaties op het normtraject Zwolle-Olst


R. Wildeman

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Rijkswaterstaat

 

Hoogwaterverwachtingenop de Overijsselse Vecht 

S.A. de Vreeze 

Waterschap Hunze en Aa's 

Inzicht in retentiecapaciteit voor overheden in Nederland


J.M. Lieverse 

Waterschap Noorderzijlvest

Stress in de beekdalen? Een kwantitatieve studie naar de modelnauwkeurigheid en toekomstige debietontwikkeling in het beekdalgebied van Waterschap Noorderzijlvest voor 2050 door klimaatextremen.


V.A. Verdonk

Waterschap Vechtstromen


Verkenning vispasseerbaarheid stuw Stokkenspiek


J.B. Mooijaart

Witteveen+Bos

Ontwerp van een drijvende telescopische havendam


N.A. Geerdink

Witteveen+ Bos 

WBI beoordeling Katwouderzeedijk 

T.G.Exterkate