Afgeronde stages Water 2003

Bedrijf

Omschrijving

Student

IWMI

India

Grondwateraanvulling in Noord-Gujarat, India.

C.J. de Leeuw

Posford Haskoning

“Kosten risico analyse”; een onderzoek naar het nut en de toepasbaarheid van technieken om risico’s en onzekerheden te verwerken in het schatten van constructiekosten.

G.T. Raadgever

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Modelling the water cycle in the Qualco-Sunlands District using the integrated hydrological model MIKE SHE

J.A. de Koning

D.A. van der A

Universita degli Studi di Bologna

Numerieke simulatie van kustlijnontwikkeling.

A. de Weme

CentroAgua

Privatisering van water in Cochabamba, Bolivia." Integraal versus Ad Hoc en regering versus bevolking"

R. Woudstra

University of Nottingham

Beschrijven van een computer model voor het beschrijven van de golftranformatie nabij de kust.

M.C.H. Tiessen

University of Otago

The stability of the sea bottom in Blueskin Bay, New Zealand

R.N.J. Jonker

Tauw Milieu

Daywater: De ontwikkeling van een ADSS voor de afkoppeling van regenwater.

M. Wendt

Arcadis

Water en Bodem

Toepassing van de typologie van de Europese Kaderrichtlijn Water op de Gelderse Vallei

E.A. Reinshagen

North-Transdanubian District Water Authority

Numeriek modelleren van de rivier de Rába in Hongarije

J.P. van Schrojenstein Lantman

University of Witwatersrand

Pre-feasibility Study of Potential, Labour Intensive Civil Works in Mohlaletse, South Africa

A. Schuphof & V.S. Veenstra

University of Sydney

Community perceptions of large projects. A study about people’s perceptions of the environment in general and large projects in Sydney in particular.


J. de Graaf

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Research to fast subsurface flow and analyzing extreme floods with two models HEC – HMS and Qarea.

M.E. ten Voorde

Waterloopkundig Laboratorium

Invloed vegetatie op golfgedrag en modellering daarvan in SWAN, op basis van analyse van golf energie dissipatie

A.C.S. Mol