Afgeronde stages Water 2002

Bedrijf

Omschrijving

Student

Alterra

Ontwerp en begeleiding van de bouw 2 stroomgoten in Fiji en Samoa.

J.J.M. van Erve & R.J.R. Wannyn

Ceylon Electricity Board

Doen van aanbevelingen voor efficienter watergebruik.

M.V. Bijleveld & I.A.T. de Kort

Universita degli Studie di Bologna

Experimental tests on structures for debris flows, field investigation on triggering and patterns of debris flows and completing datasheets for several stakeholders.

S. Foppes & P. Kramer

Universitat Politecnica de Catalunya

Numerical model for long-shore bar migration.

S. Hommes & D. Noordam

Universitta degli studi di Trento

Analyse van een stroomgebied van een bergrivier.

E.R.T. de Graaf & A.J. Paarlberg

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Stromingsprocessen m.b.v. MIKE SHE modelleren met als doel promotie voor de introductie van MIKE SHE in Australie.

L. Haitel & P. Veenstra

Waterschap Regge en Dinkel

De BestuurlijkJuridische Implementatie van het Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR), verslag is tevens een inleiding op de "Methode Waternood".

F. Macke

Waterschap Velt & Vecht

Waterbeheer 21e eeuw - Van de topdown beleidsopdracht naar de bottom up implementatie.

T.M. Kruidhof