Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2006

Organisatie

Omschrijving

Student

AEDES afdeling Water

Peru

Een hydrologische inventarisatie van het sub-stroomgebied van de Cotahuasi rivier in Peru.

M.T.J. van Breemen

Arcadis

Afdeling Water

Apeldoorn

Onderzoek naar de gevoeligheid van SIMSTAD 2000+ ten gevolge van de tijdstap.

M.T. van Meekeren

China Institute of Water Resources and Hydropower Research

Het uitvoeren van een Multi Criteria Analyse voor de water allocatie tussen sectoren in de Oost Route van het south-north water diversion project.

A.M. Ruijmschoot

Ekurhuleni

Metropolitan Municipality

Zuid-Afrika

(1) Investigation into the problems and solutions of littering and illegal dumping and (2) Action plan for the selection/optimization of gross pollutant traps.

F.W.J. Possel

Graz University of Technology

Institution of Hydraulic Engineering and Water Resources Management

Sediment transport in Alpine reservoirs. Field measurements Margaritze Reservoir summer 2005.

A.J. Keizer

Grontmij B.V.


Consequenties van verschillende veiligheidsstrategieën tegen overstromingen in Nederland.

J. Oost

Hanoi National University

Department Hydrology


Flood Modelling of the Huong River System in Thue Thien Hue

R. de Oude

Hanoi National University

Department Hydrology


Flood modeling and measure assessment for Huong River Basin.

H. Vermue

Institute of Mechanics

Hanoi, Vietnam

Afdeling Hydrology


Bepalen van de effecten van neerslagonzekerheden op modelprestaties van het HBV model, ontwikkeld voor de Da rivier in Viernam.

D. Tollenaar

Lao National Mekong committee.

Modelleren van de Se Bang Tai afvoer in Laos.

R.P. Verger

NIOZ

Fysische Oceanografie


Metingen van roterende stromingen: Invloed van inertiaalgolven op de doorstroming in een gesloten bak.

M.A. Kruijt

NIROV


“Doelgroep in beeld”

Een doelgroepen inventarisatie voor het programma water van het NIROV.

M.H. Spekkers

Royal Haskoning

Beoordeling van de inzetbaarheid van helofytenfilters op RWZI's in het perspectief van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

H. Nijsingh

Royal Haskoning

Engeland


Comparison and assessment of strengths and weakness of tidal flood spreading models.

D.H. Veenstra

Royal Haskoning

Afdeling Kust en Rivieren

Nijmegen

Plaat – Geul interactie in de Oosterschelde.

J.P.C. Eekhout

Rijksuniversiteit Groningen

Mariene Biologie


First explorative analysis of sediment and salinity in the Ems estuary. Data-analysis and practical experiments.

J. Tax

Rijkswaterstaat

RIZA

Hercalibratie SOBEK model.

E. Lamberts

Universidade Federal do Ceará

Brazilië

Assessment of WASA's reservoir storage model: by developing a new schematisation of the study area with ARC GIS.

M.J. de Vries

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Ingenieria

Wave-generated bedforms. A project to study the hydrodynamics near a movable bed due to waves, with the aim to characterize the bed formation.

S.C.P. Buyck

Universiteit Utrecht

Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek


Het Eems-estuarium, modelverbetering door implementatie van sedimentvlokken.

M. Vosse

Wageningen Universiteit en Researchcentrum


Collecting information about smallholder farming and getting insight in the overall (socio) economics development of smallholder farmer.

W. Scholten

Waterschap Rijn & IJssel


Grondwatergericht peilbeheer. “Onderzoek naar de mogelijkheid het oppervlaktewaterpeil aan te sturen op basis van het grondwaterpeil bij het Waterschap Rijn & IJssel”.

A. Waninge

Westerveld Conservation Trust

Small water retaining structures in Kenya.

B. Huizenga

Westerveld Conservation Trust


Small water retaining structures “Contour trenches in progress”

H. van Donk

Westerveld Conservation Trust

Soil erosion prevention in the Voi River catchment, Kenya.

A.J.K. Kort