Afgeronde stages Bouwen 1999

Bedrijf

Omschrijving

Student

Oranjewoud Bouw & Infra

Onderzoek naar de samenstelling en het functioneren van het op te richten bouwteam voor de aanleg van de Rijksweg A5.

J.J. Limbeek

Berenschot Osborne B.V.

Onderzoek naar een model voor het meten van excellent projectmanagement.

M. Van Helvoort

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Afzinken op een grindbed: analyse en beheersing van risico's bij het project 2e Beneluxtunnel.

M. Oude Lohuis

DHV Huisvesting en Vastgoed

Verbeteren/digitaliseren/ontwerpen van contracten in de bouw.

H.J. Geerligs

DHV Huisvesting en Vastgoed

Evaluatie/analyse Bouwproject (nieuwbouw KLM-OCC) t.b.v. vaststellen succesfactoren van versneld bouwproces

M. de Ruiter

DHV Milieu en Infrastructuur

Opstellen van Programma van Eisen + voorstel voor een checklist voor PvE.

M.A. Siewers

DHV Water

Kwaliteitssystemen in Project Management. Project Uitbreiding Zuivering Berenplaat in Spijkenisse

D.T. van Loenen

DHV Water

Het vaststellen, in kaart brengen en bewaken van de planning van complexe afbouwprocessen m.b.t. de bouw van het drinkwaterproductiebedrijf Heel.

P.A. Le Maire

DHV Water

(Toe)zicht in planning van Drinkwater Productie Bedrijf Heel (DPBH).

M.A. Cornelissen

Fugro Ingenieursbureau B.V.

Evaluatie van diverse herstel- en noodmaatregelen na het optreden van een zandmeevoerende wel in de groutboogconstructie aan de Klavermarkt, Soutterrain Project Den Haag.

J. Middelkamp

Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Onderzoek naar de totstandkoming en implementatie van de overlegcyclus van het Regionaal-Lijn-Overleg Noord/Zuidlijn Amsterdam.

M.F.J. Bouterse

Gemeente Enschede

Onderzoek naar ondergronds ruimtegebruik en naar een duurzaam en flexibel afvalinzamelsysteem voor de binnenstad van Enschede.

R.S. de Graaf

HBG Utiliteitsbouw Amsterdam

Onderzoek naar de wijze waarop het MKB met haar huisvestingsbehoefte omgaan en het ontwikkelen van concepten voor deze behoefte.

M. van Bom

HBG Utiliteitsbouw Utrecht

Voorbereiden van de bouw van metal-stud binnenwanden.

E.A. Stumpel

Holland Railconsult

Verbetering van het ontwerpproces: een nieuwe manier van werken.

M. Klijn

Hoogovens Staal B.V.

Nieuwbouw kantoor; verbouw hal tot experimenteerruimte

G. Corporaal

NS Vastgoed BV

Handboek voor de afdeling Gebouwontwikkeling

D. Nagel

Oranjewoud Bouw & Infra

Onderzoek naar de samenstelling en het functioneren van het op te richten bouwteam voor de aanleg van de Rijksweg A5.

J.T. Lobeek

Poseidon Construction Ltd

Opzetten van een projectplanning- en beheerssysteem bij een lokale klein aannemer in Zambia

J.P. van den Bos

Spanbeton BV

Onderzoek naar de logistieke gevolgen van een uitbreiding in produktiecapaciteit in hal 2 (voorgespannen betonnen damwand).

M. Almekinders

Stichting Tamsarya

Het ontwerpen en bouwen van een school in een bergdorp in Nepal (i.s.m. TU Delft).

L. Heij

TNO Bouw

Een Plan van Aanpak opzetten voor de studie "Mainports" en een handleiding opzetten voor het gebruik van afwegingsmodellen.

D.J. Ozinga

University of Reading

Onderzoek naar nieuwe methodieken binnen bouwproces, de situaties voor welke deze gelden. De praktische haalbaarheid en de interacties tussen modellen.

A. van der Sluis

VESTAS - Nederland Windtechnologie BV

Onderzoek naar Arbo- en Milieuwetgeving voor onshore en offshore windturbines.

O.A. Warnaars

Visser & Smit Bouw bv

Onderzoek naar het optimaliseren van gegevensverwerking van specialistische grond- en funderingstechnieken.

B. Nieuwenhof

Wedge Projects, Zuid Afrika

Trainen van opkomende aannemers als assistant constructiebestuurder bij Wedge Projects.

J. Groen

Wedge Projects, Zuid Afrika

Onderzoek naar de uitvoeringsproblematiek van een rioleringsproject van Wedge Projects.

W.P. de Vogel

Wedge Projects, Zuid Afrika

Assistent constructiemanager op rioleringsproject in Pretoria, Zuid-Afrika

M. Molenaar

Wedge Projects, Zuid Afrika

Onderzoek naar Projectmanagement op trainingsprojecten in Zuid-Afrika.

W.A. van Weeteringen

Woningstichting De Volkswoning

Onderzoek naar specifieke organisatorische kenmerken van (meerdere) Nederlandse woningcorporaties.

G.H.M. Klijn