Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2013

Organisatie

Omschrijving

Student

Antea Group

Gent


Rioolmodelleringsstudie Kontich.

Het maken van een model waarmee het rioolstelsel van Kontich geanalyseerd kan worden.

R. Venema

Australian National University

Modelling a catchment and study site in Andhra Pradesh by applying a rainfall – runoff model developed for West Bengal

R.J.A. Wilmink

Aveco de Bondt

Onderzoek naar de opbolling van grondwater onder wegen.

Een praktijktoets van de formule van Hooghoudt om het verschil te bepalen tussen de opbolling van grondwater in verharde en onverharde omgevingen.

J.H. Damveld

BZ Innovatiemanagement


Meetkwantiteit versus toetsingskwaliteit. Een onderzoek naar het effect van de meetkwantiteit bij toetsing op piping volgens Sellmeijer.

R.J.J. Oldhoff

BZ Innovatiemanagement


Dijkmonitoring en haar werkpraktijk Een onderzoek naar de toepassing van dijkmonitoring in relatie tot dijkbeheer. Verslag is vertrouwelijk tot 1-11-2016

R. Hölscher

China Three Gorges University


Search for the Optimal Selection Formulas When Calibrating Separately for Flood and Dry Season

T.M.I. Post

Deltares


Morfologische veranderingen Amelander Zeegat, een methodische aanpak

Methodes ontwikkelen m.b.t. (automatische) volumeberekeningen van morfologische eenheden toegepast op het Amelander Zeegat.

P.W.J.M. Willemsen

Deltares


Modelling with D-Flow Flexible Mesh. Vergelijken van de software programma’s Delft3D Flow Flexible Mesh. Verslag is vertrouwelijk tot 1-8-2018 en kan tot aan deze datum niet worden ingezien of geleend.

B. Schnitzler

Deltares en

Dinas Pekerjaan Umum

Jakarta

An analysis of the Pluit polder, Jakarta


N.R. van der Sleen

Deltares

Meerlaagse veiligheid in Oost-Veluwe. Een casestudy naar de kansrijkheid van tweede- en derdelaags waterveiligheidsmaatregelen.

A. Kooiman

HKV Lijn in Water

Herinrichtingsprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? De waarde van historische gebiedsinformatie bij beekherstel-projecten.

A.J. Weijenborg

HR Wallingford

Uncertainty approach to the infill of navigation channels and trenches.

De onzekerheid in de sediment invulling pijplijn installatie geulen en vaargeulen kwantificeren om zo het ontwerp en de navigatie van beide geulen te optimaliseren.

C.C. Wertwijn

Hydrologic


Schadeberekeningen HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen?

W. Vreeken

Hydrologic


Vergelijken van methodes voor he berekenen van waterstanden bij regionale overschrijdingsnormen. Vergelijking tussen de tijdreeksmethode, stochastenmethode en methode Willems in een watersysteemanalyse.

H.F. Benninga

I-Real

Nauwkeurigheidsbepaling van diverse modellen voor debietrekeningen van rioolgemalen.

C.T. Jolink

Massey University

Nieuw-Zeeland


Effect of differing detail in dataset and model on estimation of water footprint of crops.

T. Lassche

NIWA (National Institute of Water and Atmospheric research

New Zealand

Examing the geomorphic effects of the Canterbury earthquakes on the Hororata River.

M. Pezy

Nelen & Schuurmans


Onderzoek naar de grondwaterprocessen in het 3DI model. Onderzoek naar de werking van de grondwaterprocessen in het 3Di model van Nelen & Schuurmans.

B. Fakkert

PusAir, Bandung


Reconnaissance study on the need and feasibility to integrate a water distribution model in the DSS of PJT II. Using RIBASIM.

A.A. Esselink

RWS

Deltaprogramma Rivieren


Kansbijdragen stochasten in het benedenrivierengebied. Zicht op de kansbijdragen van verschillende stochasten in het benedenrivierengebied en een grafische representatie ervan.

A. Bomers


RWS

Verkeers- en Watermanagement


Het gebruik van meetgegevens voor het verbeteren van de hydrologische verwachtingen van het IJsselmeer.

M. Muller

TAUW


Rioleringssystemen: verkenning van de verschillen tussen Infoworks en SOBEK.

B.M. de Groen

TAUW


Een studie naar de standaardisatie van gemalen.

De ontwikkeling van een pompselectieprogramma.

R. Holterman

University of Aberdeen


The effect of pontoons on flow fields in small harbours. Het opzetten van een model dat een tidal harbour simuleert.

L. Straatsma

University of Bristol

Technical Note: Defining prior probabilities for hydrologic model structure in UK catchments.

M. Clements

Vietnam National University


Flood vulnerability assessment on a commune level in Vietnam.

Improving flood vulnerability assessment with a questionnaire and flood danger and land use data.

J. Veenstra

Wareco Ingenieurs


Waarschuwingstool voor grondwateroverlast.

I. Broekhuizen

Wareco Ingenieurs


Wet gemeentelijke watertaken 5 jaar na invoering.

V.J. Keijsper

Wareco Ingenieurs


Methoden voor bepalen hoogste en laagste grondwaterstanden.

J. Averink

Waterbouwkundig Laboratorium


Analysis of tidal current velocities at the harbour of Zeebrugge using a physical scale model.

S.R. de Waard

Waterschap Aa en Maas

Het opstellen van een algemene werkwijze voor NBW toetsing district Raam. Stappenplan om te voldoen aan de werknormen met betrekking tot wateroverlast.

L.M. Leenders

Waterschap Vallei en Veluwe


Vooroeververdedigingen in de IJssel. Ter bescherming van natuurvriendelijke oevers.

K.R.G. Reef

Waterschap Vallei en Veluwe

De Gelderse Sluis: naar hogere sluitzekerheid. Onderzoek naar een oplossing voor de betrouwbaarheid van sluiting in het kader van de vierde toetsingsronde.


A.M. Kersbergen

Waterschap Vallei en Veluwe


Bescherming door zomerkades, een afweging van belangen. Een afweging naar het belang van zomerkades door na te gaan wat de zomerkades beschermen.

L.I. Cazemier