Afgeronde stages Verkeer 2015

Bedrijf

Omschrijving

Student

DAT Mobility

Goudappel Goffeng

Onderzoek naar het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility

B.C.A. Domhof


Gemeente Rijssen

Fietsstad Rijssen

A.J. Dommerholt

Gemeente Arnhem


Prioriteit bij verkeerslichten voor fietsers. Hoe fietsvriendelijk zijn de verkeerslichten in de Gemeente Arnhem?

I. Overgoor

Heijmans

Onderzoek naar de beperking van verkeershinderperceptie tijdens wegwerkzaamheden met behulp van ITS

L.M.A. Soyer

Imtech

The effects of bus priority on the delay and emissions of busses and the other vehicles. A Copenhagen case study

Y.W.A. Goinga

RWS Oost Nederland


Verkeersbeheersing op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg. Een onderzoek naar het beperken van de gevolgen van filevorming op de reistijden op de A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg door het combineren van verkeersbeheersmaatregelen

A.J.F. de Ruijter