Afgeronde stages Bouwen 2013

Organisatie

Omschrijving

Student

Agentschap Telecom

Ministerie van Economische Zaken

Graafschade-analyse bij aanleg van glasvezel.

R.B.E. Poppink

Arcadis

Herstellen van riolen zonder graven.

Onderzoek naar het gebruik van renovatie- en reparatietechnieken voor toepassing in rioolbeheer.

Verslag is vertrouwelijk tot 19-12-2016

J.M. van Stokkum

BAM Wegen regio Noordwest

Evaluatie OMOP (Overeenkomst met open posten) Nieuw-West. Een adviesrapport voor BAM Wegen regio Noordwest.

T.J.A. Groot

BAM Wegen Utrecht/Apeldoorn

Exceleren in asfalteren.

Verslag is vertrouwelijk tot 14-11-2018 en wordt derhalve niet uitgeleend en kan niet worden ingezien.

S.J. Bredewold

BELADON

Building Behaviour

Energy and the comfort sphere.

Het bepalen van de energieconsumptie van een drijvend hotel.

J.W. Keizer

Ceylon Electricity Board

Broadlands Hydropower Project

Building environmentally friendly by using reuse in Sri Lanka. A research of the impact of reuse to the environment in the Broadlands Hydropower Project Area.

K.H. Wolswinkel

Dienst Vastgoed Defensie

Prestatiemeten en Past Performance. Aanbevelingen t.a.v. de geschiktheid van het meetinstrument Prestatiemeten en Past Performance t.b.v. de selectiemethode voor opdrachtnemers.

J. Machielsen

EconStruct BV

Lichtere galerijconstructie.

Ontwerp van een lichtgewicht galerijconstructie voor bestaande

bebouwing.

H.P. Wink

Gemeente Borne

Energiegebruik van voetbalverenigingen.

Een casestudy bij vijf voetbalverenigingen.

N. Osman

Gemeente Den Helder

Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de Gemeente Den Helder.

R.M. de Wit

Gemeente Enschede

A 4D organizing tool at the municipality of Enschede. Een onderzoek naar de organisatorische veranderingen die binnen de gemeente Enschede nodig zijn voor een optimale adoptie van 4D technologie.

B. Busker

Gemeente Hengelo

Energiegebruik in het TwenteBad.

T.J.H. Rovers

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

LED-sportveldverlichting in de gemeente 's-Hertogenbosch. Vergelijking van de financiële-, kwalitatieve- en energie-eigenschappen van conventionele en LED-sportveldverlichting.

Verslag is vertrouwelijk tot 10-6-2014

A.P. van Lith

Heijmans Civiel

Verbeterproject Bekistingproces; Casestudy met Lean6sigma naar productieve manuren op

het project: „Sporen in Den Bosch‟

Casestudy (kwantitatief en kwalitatief) met Lean6sigma naar productieve manuren op een bouwproject.

D.T. Floor

Heijmans Civiel

Meerwaarde of meer waarde? Onderzoek naar de positie van Heijmans in EMVI aanbestedingen. Verslag is onbeperkt vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

J.V. de Vries

Heijmans Wegen Grote Projecten

Optimaliseren van visuele weginspecties met gebruik van de Lean Six Sigma methode.

Verslag is vertrouwelijk tot 31-12-2014 en kan niet worden ingezien of geleend.

N.H.M. Oude Vrielink

IAA Architecten

Sensitivity analysis regarding level of detail and accuracy of building energy simulations.

De gevoeligheid van de nauwkeurigheid van energiesimulaties van gebouwen getoetst voor een variabel detailniveau.

E. Bosscha

Koninklijke Landmacht

Kenniscentrum Genie

Veiligheid van intern breachen. Verslag is vertrouwelijk voor onbepaalde tijd.

P.L.M. van Hoef

Koninklijke Landmacht

Kenniscentrum Genie

Kampementrealisatie: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Field Accommodation Unit voor de Nederlandse krijgsmacht.

E.J.Hoogterp

Koninklijke Landmacht

Kenniscentrum Genie

Fragmentatie bij explosief breachen. Een onderzoek naar de effecten van fragmentatie en druk aan de andere kant van de deur. Verslag is vertrouwelijk, kan niet worden ingezien of geleend.

D. Lourens

Koninklijke Militaire School

Brussel

Explosies in stedelijke omgevingen: experimentele studie op schaal

C.V. Blondeel Timmerman

Koninklijke Militaire School

Brussel

Explosies en schaalmodellen.

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van schaalmodellen m.b.t. het gedrag van een gewapend betonnen ligger onder een hoog dynamische belasting.

S.R. Weijnschenk

Ministerie van Defensie

Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI)

Cross Country Mobility voorspellingen/.

H.A. Kerkdijk

Museum Buurtspoorweg

Bepalen van de juiste energiemaatregelen aan de hand van meerdere criteria.

Een methode.

Het verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

J. Bosma

Nederlandse Defensie Academie

Veiligheidsbeton. Een onderzoek naar de mogelijke dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton door toedoen van contactexplosie.

T.C.M. van den Broek

Nederlandse Defensie Academie

Valideren van een schalingsmethode. Een onderzoek naar een vernieuwende methode op het gebied van het terugschalen van explosies.


R. in de Braekt

Nieuwenhuijse Arends

De bouw van een contactlezenfabriek. Een onderzoek naar de faalkosten gerelateerd aan de technische ruimte.

R. Lub

RWS Dienst Programma’s, Projecten en Onderhoud

Arnhem

De invloed van verandering op technische risico's. Verslag is vertrouwelijk tot 9-7-2023 en wordt derhalve niet uitgeleend.

L. Starreveld

RWS

Afdeling Advies

Grote Projecten en Onderhoud

De effecten van aanbesteden op basis van EMVI bij Rijkswaterstaat. Verslag is blijvend vertrouwelijk, kan niet worden ingezien of geleend.

A.M.. Schipper

SOM

Het Merwedeplein - Onderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden voor het voormalige hoofdkantoor van Douwe Egberts Master Blenders 1753 te Utrecht. Afwegingskader voor herontwikkelingsmogelijkheden opgesteld door het uitvoeren van een Omgevingsanalyse, Locatieanalyse, Alternatievengeneratie en Financiële analyse. Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

L.D.H. Kohlweij

Twentse Weg- en Waterbouw

Stopplaatsen van de asfaltspreidmachine. Strategieën en werkwijzen ontwikkelen ten behoeve van het voorkomen van stopplaatsen van de asfaltspreidmachine. Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

N. Alferink

Universiteit Twente

Bouw/Infra

Waarborgen van de klantwensen in bouw projecten.

Onderzoek naar het versterken van de koppeling tussen ontwerpstappen.

Vergelijking van sterkte van de koppeling van ontwerp benaderingen gebruikt in de bouw en industrie.

S.J.R. Rozeboom

Witteveen + Bos

De projectleiderwissel: oorzaken, gevolgen en aanbevelingen. Een verkennend onderzoek bij Witteveen+Bos doormiddel van een interne enquête en semigestructureerde interviews om zo het probleem in kaart te brengen en tot aanbevelingen te komen alles vanuit het perspectief van lean.

Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

F. Oosterhof