Afgeronde stages Verkeer 2019

Bedrijf

Omschrijving

Student

Arcadis Nederland BV

Invloeden autonome shuttle op exploitatie openbaar vervoer


B. Pluister

Gemeente Enschede

Quality comparison of Floating Car Data with Vehicle Inductive Profile technology for traffic management in EnschedeR.D.G. Kamphuis

Gemeente Enschede

Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties


F.A. Hemme

Goudappel Goffeng

Verifying The Practical Use of the Schedule Based Method

A.K. Hilbrands

Nederlandse Spoorwegen

Influence of different sources of variation on the capacity of an NS service location


V. Zomer

Witteveen+Bos

Recreatief fietsverkeer Flevoland

H.J. Drenth