Afgeronde stages Verkeer 2019

Bedrijf

Omschrijving

Student

Arcadis Nederland BV

Invloeden autonome shuttle op exploitatie openbaar vervoer


B. Pluister

Arcadis Nederland BV

Variable Static Speed Profiles within ERTMS on the Dutch rail network. Investigation of the possibilities and implementation of variable static speed profiles based on external characteristics


K.E. Garritsen

BAM

Onderzoek naar de verkeershinder op de Ceintuurbaan tijdens wegwerkzaamheden. Een inventarisatie en aanbeveling. Verslag is permanent confidentieel


E.M.W. Roosendaal

Gemeente Enschede

Quality comparison of Floating Car Data with Vehicle Inductive Profile technology for traffic management in EnschedeR.D.G. Kamphuis

Gemeente Enschede

Effecten van verkeersmaatregelen op wachttijden en veiligheid voor fietsers op kruispunten met verkeersregelinstallaties


F.A. Hemme

Goudappel Goffeng

Effecten van Intelligent Speed Adaption op de reistijd en uitstoot op de N35


J.J. Hiemstra

Goudappel Goffeng

Verifying The Practical Use of the Schedule Based Method

A.K. Hilbrands

Goudappel Goffeng

The impact of the Self-Driving Car on Urban Traffic Capacity. Research into the changes in loss times and queue lengths at different types of intersections concerning the implementation of self-driving cars


I.M. Bruijl

Goudappel Goffeng

Effects of junction delay functions on traffic modelling using large-scale strategic traffic models


M. van Arem

Nederlandse Spoorwegen

Influence of different sources of variation on the capacity of an NS service location


V. Zomer

Provincie Overijssel

Inventarisatie en Analyse van Knooppuntkenmerken


B.J. Schutte

ProRail

Block sections around stations under ETCS. The effect of the block layout on the headways at stations


W.H. Wagter

Simacan

Improving driving speed prediction for freight transport


J. Scholten

SWOV

Complexity at intersections and bicycle crashes


M.C. Beek

Witteveen+Bos

Recreatief fietsverkeer Flevoland

H.J. Drenth