Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2016


Omschrijving

Student

Alterra

Wageningen Environmental Research


Predicting the effect of reducing the nutrient surplus on the nutrient drainage in the province of Fryslân

A.S. Mossink

Antea Group

België


Inventarisatie riolering Gemeente Rotselaar.

Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend

D.T. van Dijk

Arcadis

Improved coupling Pharos-Diffrac. Including spatial variations in wave conditions along a ship's hull in dynamic mooring analysis

J. Oude Vrielink

Aveco de Bondt

Grondwaterproblematiek op landgoed het Bouwhuis

F.J. Harmannij

BZ Innovatiemanagement


Invloed van meetkwantiteit op de stabiliteitsbeoordeling van primaire waterkeringen. De gevoeligheid van de gedetailleerde toetsing van macrostabiliteit voor meetkwantiteit en het effect hiervan op de stabiliteitsbeoordeling van dijktrajecten

D.S.G. Barmentloo

Deltares

De effecten van rivier verruimende maatregelen op de afvoerverdeling bij de IJsselkop. Verslag is confidentieel.

M.J. Overduin

Deltares

Development of a 2D hydraulic model for the Rhine Valley using open data

M. Kriebel

Deltares

Exploring the D-RATIN tool. Studying inland navigation potential using a rapid assessment tool

M.R. Beltman

Gemeente Enschede

Strategie voor beperken hemelwateroverlast in De Heurne en Oldenzaalsestraat, Enschede

J. Dijkstra

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Belangenafweging voor maaibeheer op primaire waterkeringen

W. Wilbrink

HR Wallingford

To calibrate and validate a 3Dimensional mud model with field data for the Blyth estuary (Suffolk, UK) and determine if the 3D model is an improvement to the existing 2D model

W. van de Wardt

Hydrologic B.V.

Model Builder for HydroNET

Y.K.D. Fredrix

Irrigation Technology Centre

Myanmar


Sedimentation of reservoirs. A method to estimate reservoir sedimentation: a case study of the 'Nga Moe Yeik' reservori, Myanmar

H. Kats


Koninklijke TenCate

A Quick Scan Analysis of Submerged Breakwater Designs. Verslag is permanent confidentieel en wordt derhalve niet uitgeleend.

T.P.B. de Bruin

National Institute of Water and Atmospheric Research


Analysing the results of the New Zealand national hydrological model for estimating design floods

D.J. Kling

Provincie Overijssel

Uitwerken van kansrijke tweedelaags veiligheidsmaatregelen voor een waterrobuuste inrichting van Zwolle

J.Massa

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Monitoring van de eilandkribben in de IJssel bij Deventer.

L.T. Albers

Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland

Variatie van korrelgrootte in nevelgeulen

M.G. van der Lans

Tauw B.V.

Golfoverslag in bebouwd gebied. Locatiestudie naar stedelijke gebieden waar wateroverlastproblemen kunnen optreden als gevolg van golfoverslag waarbij de dijk niet faalt.

W.J. van Os

Universidad Nacional Autonoma de Mexico


On the role of a permeable groin in beach morphodynamics during sea-breeze events

A. Hofman

Universidade Federal de Ceará, Brazil


Reproducing runoff initiation in an environment that has dynamic initial abstractions

J.M. Hoeksma

Universiteit Twente

Water Engineering and Management


Bepaling van AquaCrop gewasparameters en analyse van hun effect op de modeluitkomsten

R.J. Hofstra

University of Aberdeen

Investigation of methods for the calculation of swash bed shear stress

C.J.M. Frijns

University of Arizona


A Hillslope Hydrology Analysis of the Landscape Evolution Observatory within Biosphere2

D.B. van den Heuvel

Vitens Evides International

Bangladesh


Groundwater Modelling in Dhaka.

A study to improve an existing groundwater model of Dhaka and to explore its applications

K.M. Hermann

Waterschap Aa en Maas

Water level management Aa and Maas. Examining performance of current weir management based on data analysis

B.A. Leijser

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het effect van extreem vasthouden in het Nationaal Park Dwingelderveld

R.M. de BoerWaterschap Drents Overijsselse Delta

Waterveiligheid Kampereilanden

L.G.W. Stenveld

Waterschap Rijn en IJsselKlimaatadaptief vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater in Arnhem Noord

D.C. van Middendorp

Witteveen + Bos

Designing a dike using a semi-probabilistic design method

E. Daamen