Afgeronde stages Verkeer 2009

Bedrijf

Omschrijving

Student

BonoTraffics bv


Parkeren en Gedrag

Onderzoek naar de invloed van betaald parkeren op het parkeergedrag van mensen.

T.C. Homan

Gemeente Doetinchem

Onderzoek naar capaciteitsuitbreiding van wegen in de gemeente Doetinchem; voor een goede doorstroming in 2020.

S. van Weperen

Gemeente Hardenberg


Shared space in Dedemsvaart.

Onderzoek naar de mogelijkheid van het toepassen van shared space in Dedemsvaart.

N.H. Dijkhuis

Goudappel Goffeng

De invloed van de parameters met betrekking tot routekeuze in het verkeersmodel Vissim.

N. Rolink

Grontmij


De kilometerprijs en veranderend gedrag: effecten volgens verkeersmodellen en wetenschappelijk inzicht. Een onderzoek naar de effecten van gedragsveranderingen in het verkeer door de kilometerprijs op korte en lange termijn.

A. Zaalberg

IFluxo

Brazilië


Travel time prediction for buses in Rio de Janeiro.


G.H. Haarsman

Jilin University

China


A study to the practical implementation of the Lane Change Assistant.

M.T.A. Roelofsen

Keypoint Consultancy

Contractvormen m.b.t.

Publiek-Private Samenwerking.

B.K. Wolbers

Movares Nederland B.V.

Samenstellen van een praktisch bruikbare handreiking voor omgevingsmanagers.

J.H.J. Meijers

Nederlandse Defensie Academie, afdeling Civiele Techniek

Lijnelementen, geschikt voor compartimentering?

S.F. Esselink

Peek Traffic BV

Assessment of the Intelligent Cooperative Intersection Safety System (IRIS). Setting up an evaluation for the IRIS System by modeling it in the MARS Simulation Environment.

H.N. Barmentlo

Provincie Overijssel

Hinderervaring en communicatie aanwonenden bij wegwerkzaamheden.

J.B. Boeschen Hospers

Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland


Onderzoek naar dynamische verkeerssystemen op de rijkswegen.


J.G. Hogenberg

Toyota Info Technology Co, Ltd.

Japan

Onderzoek naar het zuinig rijden met Intelligente Transport Systemen in Japan en Nederland.

W.Y. Man

University of Berkeley

PATH

UC_Berkeley_Verkeer_ACC_Gedrag

J.H. Nienhuis

University of Sydney

Institute of Transport and Logistics Studies

Conversion of automobile travel demand into public transport travel demand. (case study:Sydney)

S. Timotijevic

University of Tokyo

Data fusion of loop detector data and ETC data for instantaneous travel time estimation.

M. Do

Via Advies

De relatie tussen verkeersintensiteit en verkeersveiligheid.

J. de Boer

Witteveen + Bos

Deventer


Fietsbeleid.

Een onderzoek naar verbeterpunten in het opstellen van fietsbeleid.

J.C. Willemsen

Witteveen + Bos

Deventer


De welzijnsbijdrage van gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid – Een beleidsveldanalyse –

A. Renes

Witteveen + Bos

Deventer


Stadshaven en brug: een reële combinatie? Een onderzoek naar de oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug te Deventer.

A. Horstman