Afgeronde stages Verkeer 2012


Omschrijving

Student

Arcadis Nederland BV

Afdeling Mobiliteit

Arnhem


Verklaring variatie in filezwaarte tussen 2003 en 2011.

Onderzoek naar de invloed van weer, economie en infrastructuur op de filezwaarte.

T. Brouwer

Delin Consult

Ghana


Analysis of car parking in view of walkability and bikeability in Tema and Ashaiman, Ghana.

A research into possible car parking measures to improve the walking and cycling conditions

R. Schakenbos

DHV Rail & Stations

Verbetering robuustheid spoorgoederenvervoer Chemelot.

Simulatie en evaluatie van scenario's ter verbetering van de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor goederentreinen van en naar chemiecluster Chemelot.

M. Jansen van Galen

Gemeente Almelo


Onderzoek doorstroming verkeer Van Rechteren Limpurgsingel.

M.S. Krikke

Gemeente Emmen

Optimalisatie autobereikbaarheid DPEnext.

Adviesrapport t.b.v. de parkeerorganisatie in Emmen & doorstroming Hondsrugweg ten gevolge van de verhuizing van Dierenpark Emmen.

J. van Ginkel

Gemeente Enschede


Monitoren van fietsintensiteiten in Enschede. Verslag is vertrouwelijk kan niet worden ingezien of worden geleend.

M. Winter

Gemeente Enschede

Doorgaand vrachtverkeer op de Singelring.

Een onderzoek naar de omvang en routekeuze van het doorgaand vrachtverkeer op de Singelring in Enschede.

E.P.W.J. Schrijen

Gemeente Enschede

Herinrichtingsvoorstel Oldenzaalsestraat in het centrum van Enschede.

L.O. de Vries

Goudappel Goffeng B.V.


Influence of pedestrianisation on the surrounding traffic network in Pune, India.

How measures that shift to more sustainable transport modes can change the traffic situation.

C. Clevers

PEEK Traffic BV

Dynamisch verkeersmanagement: bruikbaarheid enkele softwarepakketten. Vergelijking tussen verschillende softwarepakketten. Welke mogelijkheden bieden ze op het gebied van Dynamisch verkeersmanagement.

V.J.H. Beelen

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Meio Ambiente

The value of cycling - Contributing to sustainable transport in context of Rio+20

Het analyseren van de impact van fiets gerelateerde beleidsinterventies op bereikbaarheid en CO2 reductie in Rio de Janeiro

W.G. Zijlstra

RWS

Directie Oost-Nederland

Validation of RVM Twente/Hinderarm Wegbeheer during road block.

B. Lenderink

Universiteit Twente

Afdeling Verkeer, Vervoer & Ruimte

Using social media to teach ecodriving; an exploratory study.

A.W. Katstra

Wawollie/4d-Architects

Afvalverwerking in de Amsterdamse grachten.

Het programmeren van een model om grofvuil op te halen in Amsterdam via de grachten.

M.W.H. Waegemakers

Wuhan University


Multimodal integration and accessibility of public transport in Wuhan, China.

M.H.W.B. Derksen