Afgeronde stages Bouwen 1996

Bedrijf

Omschrijving

Student

Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V.

Onderzoek naar het ontwerpproces en aanbesteding van de waterkering Rampspol 

R.G. Jansen

AEGON Nederland N.V.

Onderzoek naar kostenverlaging in het AEGON management van Kantoren.

T.A. den Herder

B.V. Aannemingsbedrijf Hakfoort

Bepalen van begrotings-/efficiency verschillen; onderzoek naar faalkosten in de bouw; verplichtingen Bouwprocesbesluit.

J.A.M. van Schriek

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Uitwerken wettelijke verplichtingen Arbo-wetgeving. In het bijzonder het Bouwprocesbesluit binnen het Project 'Nieuw Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch'.

R. Bresser

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Implementatie van het Bouwprocesbesluit binnen het Project 'Nieuw Paleis van Justitie, 's-Hertogenbosch'.

J. Brinkman

Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V.

Het opstellen en implementeren van een werkbaar V&G-plan en het vergroten van de kennis binnen de organisatie met betrekking tot het Bouwprocesbesluit.

M.C. van der Walvoort

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Onderzoek naar het bouwprocesbesluit met de nadruk op de ontwerpfase.

M.K. Bisperink

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectbureau Onderhoud Kunstwerken

Het opstellen van een instandhoudingsplan voor de Oranjesluizen in Amsterdam.

E. Aardema

Design-Build Institute of America 

Compileren en implementeren van een Design Build database 

V.E.M. Rump

DHV Milieu en Infrastructuur

Studie naar een mogelijke fasering van het werkproces van DHV en opdrachtgever en onderzoek naar de gegevensuitwisseling per fase

M.A.R. Meijer

Haskoning B.V.

Opstellen en invoeren van een veiligheids- en gezondheidsplan. Begeleiden Arbodienst bij het opstellen van een bedrijfsrisico-inventarisatieplan.

C.P.Huizing

Haverkort Infrabouw B.V.

Het ontwikkelen van een instrument t.b.v. het bewaken van de voortgang, tussen opdracht en levering op de bouwplaats, van risicovolle leveringen t.a.v. levertijd en kwaliteit.

R.T. Opdam

Holland Railconsult

Onderzoek naar noodzaak en opzet draaiboeken voor complexe werkzaamheden aan railinfra.

H.A. Breunissen

Interbeton B.V.

Vastleggen van de relaties tussen de verschillende disciplines gedurende het ontwerp, inkoop en bouw van een koelwaterstation.

M.W.C. Fleerakkers

Nelissen van Egteren Bouw

Het uitwerken van het kwaliteits- en keuringsplan voor het project 'Cultura' in Ede.

G. van Overeem

NS Railinfrabeheer B.V.

Onderzoek naar de mogelijkheden een evaluatiesysteem op te zetten van kentallen voor de ontwerp- en uitvoeringsduur van spoorse objecten.

R.J.P. van Bottenburg

NS Railinfrabeheer B.V.

Het operationaliseren van financiele risico-analyse bij spoorbouwprojecten.

J. Versteegen

Projectbureau Hogesnelheidslijn Zuid Infra

Onderzoek naar rationalisatie van het ontwerpproces van 'kleine' kunstwerken in het trace van de Hogesnelheidslijn Zuid. Verslag is vertrouwelijk, wordt niet uitgeleend.

J.F.J. Branderhorst

Strukton Betonbouw B.V.

Opstellen van een werkplan voor het opvangen van een perrongebouw binnen het project 'Upgrading station Den Haag HS'

M.G. Nikkels

Tunnel Combinatie Nederland v.o.f.

Inventariseren van voorvallen tijdens het bouwproces die invloed hebben gehad op de tijdsbeheersing. Doen van aanbevelingen over hoe deze voorvallen voorkomen hadden kunnen worden.

J. Bruggeman

VEPO Aannemingsbedrijf B.V.

Het toetsen en aanpassen van kwaliteitssysteem, gebaseerd op Nen-Iso 9001.(Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend).

A.A. van der Ven

Westo Prefab Beton Systemen b.v.

Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van de produktie van nieuwe prefab betonelementen.

J.W.J. Jutstra