Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2012

Organisatie

Omschrijving

Student

Australian National University


Modelling watershed development In West-Bengal (East India Plateau) using a small scale rainfall-evapotranspiration-runoff model.

Small scale hydrological modelling on India using MatLab

D.A.H.C. Groeneveld

BZ Innovatiemanagement


Innovatie in waterveiligheid

Een afwegingsmethodiek voor de inzet van meettechnieken in dijkbeheer. Verslag is vertrouwelijk tot 29-6-2015.

S.J. Wester

Ceylon Electricity Board


Sediment Transport Prediction and Sediment Management Strategies in the Broadlands Hydropower Project in the upper Reaches of the Kelani Ganga.

Verslag is vertrouwelijk tot

21-2-2076 en kan derhalve niet worden ingezien of uitgeleend.

E.L.R.A. Jakobs

Deltares


Oevererosie langs de Maas.

Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

S.B. de Vries

Deltares

PusAir Bandung

Performing water availability analysis for the Einlanden-Digul-Bikuma Catchment

Combinatie Bachelor Eindopdracht en de minor “International Management”

B.P. Ottow

HKV Lijn in Water


Het effect van ijs op waterstanden van Nederlandse rivieren.

Literatuurstudie en bouwen van een wiskundig model in MatLab m.b.t. ijs op rivieren.

Y.M. Dijkstra

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Robuustheid van polderwatersystemen met betrekking tot wateroverlast

In dit onderzoek is een definitie opgesteld van robuustheid van polderwatersystemen met betrekking tot wateroverlast.

L.N. Zomerdijk

Hoogheemraadschap

De Stichtse Rijnlanden


Storm Water Management: A situational analysis of Manyatta Informal Settlement in Kisumu city, Kenya. Onderzoek naar mogelijke oplossingen voor het overstromingsprobleem in de sloppenwijk Manyatta in Kenia.

F. Speet

Hydrologic


Opschalingstechnieken voor AHN2-hoogtedata: een case study van de Haarlemmermeerpolder.

Ontwikkelen van Opschalingsalgoritmes voor hoogtedata.

Verslag is vertrouwelijk en wordt derhalve niet uitgeleend.

J.M. Damen

Hydrologic

Benthemplein waterplein. Een casestudy voor het Afstromings- en InfiltratieModel (AIM) van HydroCity,

I. Kamphuis

NIWA

National Institute of Water and Atmospheric Research


Developing and applying a methodology for high flow estimation under a non-stationary climate. The effects of climate change and climate variability on high flows in New Zealand catchments.

J.B. Hoeve

RWS


Hercalibratie LobithW: Een vergelijking van methoden voor het opstellen van regressie vergelijkingen bij de calibratie van een model gericht op waterstandsvoorspellingen van de Rijn. Calibratie van een statistisch model dat de afvoer en waterstand in de Rijn moet voorspellen

A.V. Haag

RWS Waterdienst Deltaprogramma Rivieren


Overstromingsrisico's en overstromingskansen.

Onderzoek naar gewenste informatie over en het gebruiken van overstromingsrisico's binnen het Deltaprogramma Rivieren.

J. Klein

Tauw

Hydraulische rekenen aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Verbeteren en analyseren van het rekenmodel voor hydraulische berekeningen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

E.D.M. ten Hagen

Technical University Gheorghe Asachi

Roemenië


Modeling and optimalization of a wastewater treatment process.

A.A. Breuning

University of Arizona

Regionalization of hydraulic conductivity and drainable porosity using a hillslope hydrological model approach.

P.M. Bijl

VNU Vietnam National University, Hanoi


Generation and evaluation of a synthetic time series of discharges. Application for four reservoirs in the Ba river basin, Vietnam.

J. Kleijer

VNU University of Science

Hanoi, VietnamModelling the urban drainage system for Hanoi city centre.

Een model gemaakt met MOUSE voor het drainage systeem van Hanoi

S.J.H. Rikkert

Waterschap Veluwe


Programma van eisen en eerste ontwerpstudie KRW-nevengeul.

Een onderzoek op basis van de KRW maatregelen naar een KRW (ecologische) nevengeul.

T.J. Roetert