Afgeronde stages Water 2000

Bedrijf

Omschrijving

Student

Agricultural Development Authority

Onderzoek naar verbetering van irrigatie d.m.v. een combinatie van agrowell en additionele irrigatie technieken in Sri Lanka.

M.J. Koning & D.H. Oosting

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectbureau Onderhoud Kunstwerken

Onderzoek naar het functioneren van Beheer & Onderhoudssystematiek kunstwerken.

M.M. Steeneken


DHV Milieu en Infrastructuur


Marktverkenning beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken door Nederlandse gemeenten..


H.M. van der Weerd


Észak-Dunántúli Vizügyi IgazgatóságIntegrated modelling of Hungarian Water Systems.


J.J. van der Werf


Gemeentewerken Rotterdam


Analyse waterhuishoudkundig systeem in de Prins Alexanderpolder.A.G. Brouwers


ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry)


Het ontwikkelen en implementeren van een erosie-voorspellingsmodel voor SumberJaya watershed a.d. van het computerprogramma PCRaster.K. Schmitz & A. Tameling


Midden Europa Vastgoed


Onderzoek samenwerking Nederlandse en Slowaakse partijen.


K.J. Doctor


Oranjewoud B.V., District Noord


Monitoring consolidatieproces brug FranekerR. Feenstra


Oranjewoud BV

Ontwikkeling van een model om effecten op de grondwaterstand te bepalen als grote delen verhard oppervlak van de gemeente Epe worden afgekoppeld van het riool.


R. Morelissen


Provincie Noord-Brabant


Onderzoek reststoffenproblematiek oppervlaktewaterzuivering (membraanconcentraat) in Noord-Brabant.


M. Donkers

Research Institute for Transportation Sciene and Technology

Improvement of Highway Management Capacity of Ministry of Transport


M.R. Noordman

Rijksinstituut voor Kust en Zee Haren

Onderzoek naar implementatie van het model WadBos in het beleidsvormingsproces voor de Waddenzee.


P. Lems

Tauw B.V.

Opzetten prioriteitsstellingsmethode voor het afwegen van maatregelen voor het Gemeentelijk Waterplan.


P.R. van Oel

Tauw Milieu

Inventarisatie van knelpunten en potenties tussen overheid en waterbeheerders m.b.t. de waterbodemproblematiek.


T.C. Meijerink


University of Queensland


Analysis of measured sediment concentrations in the sheet flow layer.


K.U. van der Wal


Urban Water Resources Centre, University of Adelaide


Investigation of two specific porous pavement types.


M.C. Rommel & M.A. Rus