Afgeronde stages Bouwen 1998

Bedrijf

Omschrijving

Student

Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V.

Onderzoek naar de uitvoering van de bouw van een parkeergarage in Utrecht

W.W. Man

Arcadis Heidemij Advies Regio Oost

Onderzoek naar wettelijke en beleidsmatige kaders, alsmede organisatorische- en technische aspecten van waterketenbeheer.

C.W. Landsaat

Ballast Nedam Beton en Waterbouw, Regio Noord-West

Inventarisatie van vergunningprocedures voor bouwprojecten.

E. van Veen

Bouw Consulting Twente B.V.

Onderzoek naar risico-analyse en organisatieafwegingen voor risiscodragend aannemen.

P. van Rheenen

bv Aannemersbedrijf v/h Boele & van Eesteren

Onderzoek naar bouwen in operationeel gebied (project D-pier Schiphol).

H.J. van Dam

De Bondt Rijssen B.V.

Analyse en informatie verzameling m.b.t. concurrent engineering en modeltransfer, ten behoeve van projectgerichte toepassingen.

H.M. Abdul-Kadir

Design-Build Institute of America

The design-build project delivery system: inventories and described.

P.W. Hagedoorn

DHV Beheer BV

Opstellen van een DHV-richtlijn voor (met name europees) aanbesteden.

J.J.H. Donders

DHV Huisvesting en Vastgoed

Het opzetten van een kennisveld 'contractmanagement'.

E. Alberts

DHV Huisvesting en Vastgoed

Het opstellen van een standaard document in het kader van de 1e fase van het plan van aanpak bij contractmanagement.

K.G.A. Fleuren

DHV Huisvesting en Vastgoed

Het realiseren van een standaardraamwerk voor het maken van een projectplan en daarbij een aanzet geven tot een bijbehorend kennisbestand.

M.B.C. Grit

Draaijer & Partners Projectmanagers Midden Nederland

Onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van bouwprojectmanagement in de GWW-sector.

A. Bouwmeester

Draaijer & Partners Projectmanagers Midden Nederland

Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen in de toepassing van projectmanagment tussen GWW en BU-sector.

G. A. Crielaard

EGM Architecten B.V.

Opstellen van een reeks standaarddocumenten die de activiteiten beschrijven van de VO- t/m opleveringsfase.

N. van Dalen

Gemeente Leiderdorp

Inventarisatie van de belangrijkste partijen waar de gemeente Leider-dorp in het kader van de verbreding van de A4 en de aanleg van de HSL mee te maken heeft.

H. Tissingh

Grontmij

Een onderzoek naar de geschiktheid van parallellisering van activiteiten in de bestekfase.

M. Dreschler

Haskoning B.V.

Onderzoek naar de selectie van architecten, adviseurs en aannemers bij een gekozen aanbestedingsvorm.

M.H.B. Nelissen

Holland Railconsult

Opzetten van een arbozorgsysteem in het bijzonder gericht op veiligheid op en rondom bouwplaatsen.

D. de Haas

Holland Railconsult

Procesanalyse van drie projecten RandstadRail. Inventarisatie van Light Railprojecten. (Verslag wordt niet uitgeleend).

M. Reeze

Iscor Steel - Ltd

Onderzoek naar een nieuwe methode voor Concurrent Engineering om produktontwikkeling te stimuleren.

R.A.C. Bergs

Joseph Elburg Makelaars

Onderzoek naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van grootschalige kantoorruimte.

D. de Swart

Kondor Wessels Amsterdam Projectontwikkeling B.V.

Onderzoek naar kosten van projectontwikkeling.

C. Plompen

Krekel Holten B.V.

Het optimaliseren van de informatiestroom binnen Krekel.

M.P.B. Blok

Oudenallen Betonindustrie B.V.

Het optimaliseren van de inkooporganisatie van Oudenallen.

F.S. Arts

Perumka

Onderzoek naar de organisatie en prioritisering van het onderhoud van het spoor en de bruggen op de Jakarta - Bandung Corridor.

P. Nijhuis

Perumka

Onderzoek naar de organisatie en prioritisering van het onderhoud van het spoor en de bruggen op de Jakarta - Bandung Corridor.

F. Tasche

Stocks & Stocks Ltd.

Upgrading van het internationale vliegveld te Johannesburg m.b.t. veiligheid en projectbeheersing.

M. Dorrestein

Tunnel Engineering Consultants

Ontwikkeling van een Programma van Eisen voor een ondergronds logistiek systeem tussen Aalsmeer, Schiphol en Hoofddorp.

D.H.J. Damink

Wedge Projects, Zuid Afrika

Verslag van doctoraalstage werkzaamheden als assistant-projectmanager in Zuid Afrika.

M.J. van der Ham

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Het opstellen van een rekenmodel voor windopzet en het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse en toetsing aan de praktijk.

E.W. Kroes