Afgeronde stages Bouwen 2008

Organisatie

Omschrijving

Student

Balance & Result

Met de inzet van een logistiek coördinator minder logistieke faalkosten in de bouw.

M.W.L. van Berchum

Balance & Result

Kengetallen en kansen & bedreigingen van logistiek in de bouwmaterialen handelmarkt.

J.P. van der Meer

Balance & Result

Het opstellen van prestatie-indicatoren en hiermee de knelpunten beschrijven van binnenstedelijk bouwen en de maatregelen en effecten hiervan geïmplementeerd door de logistiek coördinator.

M.J.F. Verheijen

DeltaForte

Risicobeperking van constructiefouten in de beginfase van een bouwproject.

J.M.A. Lodewijks

DeltaForte

Een selectieprocedure voor de selectie van de constructeur voor de projectontwikkelaar.

M. Winkelaar

DHV Shanghai

Risk Analysis in construction projects at DHV Shanghai, China.

J.M. Elzenga

DHV Shanghai

Risk Control in common construction at DHV Shanghai, China.

J.P. Vink

Dienst Vastgoed Defensie

Onderzoek naar de risico’s tijdens de invoering van VISI binnen de DVD

J. Schot

Dura Vermeer

Systems Engineering deskundigheid bij grote GWW-projecten binnen Dura Vermeer.

D. van ‘t Ende

Grontmij Maunsell ICS,

Rail Noord

Knelpuntenanalyse en herziene ontwerpprocedure Definitief Ontwerp voor de afdeling treinbeveiliging op basis van het PMTE paradigma en Systems Engineering.

B.P.J. Vrind

Grupo Williams

Honduras

Improving cost control of a residential project in Honduras.

P.P.A. Zanen

GustoMSC

A standstill to get further: Leg sea-fastening system for frequently used jack-ups.

S. Attema

Koninklijke Militaire Academie

Pijlerbouw in rivieren

W. Versteeg

Koopmans Bouw B.V.

Efficiënt gebruik en planning van kranen.

L.H.J. Frons

Van Oord Engineering

Model voor het bepalen van de zandprijs op het Palm Deira landwinningsproject in Doebai. Verslag is vertrouwelijk, mag onder toezicht worden ingezien.

T.C. Dierckx

Plegt-Vos Bouwgroep

Inzicht in de kosten van flexibel bouwen noodzakelijk!

M. Hietbrink

Pontificia Universidad Catolica de Chile

Investigation into the quality of the Construction process in ISO 9001:2000 certified housing Construction companies in Santiago, Chile.

P.V. Tiemessen

Royal Haskoning

Groningen

Model voor betonkernactivering.

H.S. Meijering

Rijkswaterstaat

Maaswerken, Roermond

Afwegingsmethode EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

S.L.L. Gijezen

Solid House Foundation

Sri Lanka

The development of a plan making model which can be used as a guiding principle for future projects of Solid House Foundation.

R. Noordink

Van Dijk Bouw

S@les in de Bouw: wat is de meerwaarde voor Van Dijk Bouw.

De invloed op werkprocessen van een organisatie en toegevoegde waarde van de procedure voor digitaal inkopen via de S@les- systematiek.

F.H. Wichers

Witteveen + Bos

Making the Construction schedule of a reclamation project in St. Petersburg.

R.C. Duijvestijn

Witteveen + Bos

Onderzoek naar verbetering van workflowmanagement waarbij o.a. is gekeken of een procesautomatiserend softwarepakket (in dit onderzoek Revit/NavisWorks/VISI/OBIS4Projects) een effectieve oplossing kan bieden.

M.P.T. Driessen

Witteveen + Bos

Oorzaken van faalkosten bij civiele bouwprojecten.

M.A. Oude Vrielink

Wuhan University of Technology

Het bepalen van de verpompbaarheid van beton door middel van de slump- en de pressure bleeding test.

W.M. Draijer