Afgeronde stages Verkeer 2002

Bedrijf

Omschrijving

Student

Gemeente Oostburg

Haalbaarheidsonderzoek openbaar vervoer ten behoeve van toeristen.

H. Barten

Institute for Transport Studies, University of Leeds

Onderzoek naar instrumented vehicles.

R.S.P. van Mieghem

Institute for Transport Studies-University of Leeds

Het modelleren en simuleren van een éénrichtingsverkeer rondweg in York (UK) mb.v. de verkeersmodellen Saturn en DRACULA.

T.J. Muizelaar

University of Cape Town

Literatuur- en datastudie naar de kenmerken die het mobiliteitsgedrag van inwoners van Kaapstad bepalen, met als doel het Nederlandse model WOLOCAS gechikt te maken voor Zuid-Afrika.

A.E. van Nes

University of Cape Town

The use of Dynamic Transport Measures and Intelligent Transport Systems to improve private transport in South Africa. Kernwoorden: ITS en problemen in Zuid-Afrika m.b.t. Private Transport

N.T. Pen

University of Hawaii at Manoa

Investigation of the effect of making the circulation to Ala Moana Park one-way, westbound.

M.W.J. Bus &

T.A.Heegsma

University of Witwatersrand

Identification and socio-economic analysis of infrastructure development projects in Greater Sekhukhuneland, South Africa

R. Visser

University of Witwatersrand

The pre-feasibility of a cycling project in Alexandra, South Africa

H.M. Meinen

VAG Duitsland

Analyse zur Berechnung von Qualitätskenzahlen der Pünktlichkeit und Anschlusssicherung

A. van Sorgen


Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.


Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, een toekomstbegrip. Het vaststellen van een verband tussen de invulling van een GVVP en gemeentelijke specifieke kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkelingen binnen GVVP.


H. Kiers

XTNT

Cito Dual Mode: Marktonderzoek naar een nieuw & innovatief vervoerssysteem.

M. Wink