Afgeronde stages Bouwen 1995

Bedrijf

Omschrijving

Student

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Onderzoek naar de mogelijkheden voor integrale beheersing van het project Zandmaas.

H. van Steeg

DHV Huisvesting en Vastgoed

Opstellen van de "General Contracting Manual".

D.R. Damink

Gemeente Hengelo

In kaart brengen van de afvalstromen binnen de sector Wegen & Beplantingen, inclusief de wettelijke kaders, ten einde beleid en budget hierop af te kunnen stemmen.

M.T. Mulder

Van Heteren Aannemingsbedrijf B.V.

Onderzoek naar het vormen van aannemerscombinaties. Analyse van het huidige terugkoppelingssysteem op het aspect lonen en materieelkosten.

M.H. van der Steen