Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2010

Organisatie

Omschrijving

Student

ARCADIS

Ontwerp van een hemelwaterafvoersysteem voor het bedrijventerrein Nijverdal-Noord.

J.G. Hoeber

Cape Peninsula University of Technology


Evaluation of the Pooke se Bos Sanatation Project in Cape Town, South Africa.

T. de Boer

Deltares

Voorverkenning Peilbesluit IJsselmeergebied 2010.

R.M.J. Janssen

Department of Primary Industries

Sediment load assessment in the Latrobe River (Australia)

A.J. van der Weerd

Gemeente Enschede

Stadskantoor

Stedelijk waterbeheer & afkoppelproblematiek. Hemelwaterafvoer problematiek Enschede, geschikte afkoppelmethoden voor het centrum. Het verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

B.J. van de Linde

Hanoi University of Science

Flood Frequency for the Quang Tri Province in Vietnam.

M.M. van Vilsteren

HKV Lijn in Water


Vergelijking tussen twee methoden om de laagdiktes en drainageweerstanden in het neerslagafvoermodel te kalibreren.

W.R. van Esse

HR Wallingford

Influence of spectral methods on the evolution of spectral shape along the bathymetry.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

P.K. Schuurman

Instytut Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

DTM-based flood inundation model; calibration and uncertainty analysis for the Upper Narew River.

K.D. Berends

LabMath Indonesia


Modelling drainage of tropical peatlands through a canal system in central Kalimantan.

F.M. Meins

LabMath Indonesia


Het opstellen van een benadering van een transfer functie om de grondwaterstand in veen op Kalimantan te beschrijven aan de hand van neerslag en rivierwaterstand.

J. Noordermeer

Royal Haskoning

Coastal en Rivers,

Nijmegen


A historical hurricane database for Coastal Louisiana. Development and population of a historical hurricane database to validate the rapid surge forecasting model eSURF.

R. Joustra


Tauw bv


Modellering van kwelstromen rondom waterbouwkundige constructies.

H.J. Wolters

University of Guelph

Department of Geography

Canadian prairie watershed.

J.P. de Waard

Witteveen + Bos

Afvalwater

De toepassing van Cradle to Cradle bij opdrachtdefinities van nieuwbouw of renovatie projecten. Vroegtijdig concrete eisen stellen met behulp van een matrix met ambitieniveaus.

N. de Boer

Witteveen + Bos

Hoogwaterbescherming


Analyse en fasering aanleg klimaatdijk in het IJsseldelta-Zuid project.

K.C.C.J. Neessen