Afgeronde stages Water 2001

Bedrijf

Omschrijving

Student

Ballast Nedam International B.V.

Bouwprocessen in- en uitlaatpijp krachtcentrale

R.H. Wierda

Geofox B.V.

Toepassen van duurzaam waterbeheer op bestaande systemen rekening houdend met technische en maatschappelijke factoren.

P. Otten

Hifab International AB

Community-based routine maintenance of local roads in Lao PDR.

R. Damen

Hollandsche Aanneming Maatschappij bv

Onderzoek naar kostenafweging tussen het gebruik van een sleephopperzuiger en een snijkopzuiger bij baggerwerkzaamheden .

B.A.D. van Veen

ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry)

Verkennend sediment transportmodel met erosie als input.

T.A. Heijst & H. Holzhauer

North-Transdanubian District Water Authority

Modelling the rivir Bodrog and the Szigetkoz and collaborative engineering in Hungary.

W. Rossen

Royal Haskoning

Onderzoek naar de mogelijkheden voor Royal Haskoning voor projecten op het gebied van water in de regio.

M. Buysse

University of Cambridge

Onderzoek naar verschillende methodes van strandmetingen en het vergelijken van deze methodes voor het gebied rond Winterton Ness (East Anglia, UK).

H.H. van der Veen

University of Queensland

The effect of drainage in the swash zone by the laboratory experiments.

H.K. Schippers

University of Queensland

Sedimenttransport berekeningen met een model gebaseerd op bodemschuifspanning.

C.S. van der Kleij

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Assesment of permeable pavement for stormwater runoff; determing the cleaning capacity of the Boral Pave contruction.

W.A. Berkhout &

R.R.S. Jacobs