Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2019

Organisatie

Omschrijving

Student

Aveco de Bondt

A comparison between the Tygron Geodesign Platform and Deft3D: A case study


W.T. Kampman

Dobbelmannklooster

Water tank Dobbelmannklooster

M. Geurts

Rijkswaterstaat

Translatiegolven op de Twentekanalen


L.W.J. de Wolde

Sweco

How to determine the effects of flood waves on the temporal development of the phreatic line in earth-fill dike bodies. A method applied with stochastic numerical modeling for the assessment of dike stability


P.H. van der Voort

Universitas Gadjah Mada

Farming practices and their water use in the Getas-Ngandong Forests

Towards a better understanding of stakeholders' perceptions of the effects agroforestry and monocropping systems on water use

R. Rijneveld

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Optimalisatie van de faalkanseis en de schematisatie van het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts


J. Bootsma

Wateschap Drents Overijsselse Delta

Droogte Preventiemaatregelen vergelijken. Een vergelijkende casestudie van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland maatregelen voor de Soestwetering bovenloop.


R.D. White

Waterschap Vechtstromen

The Effects of LOP/Pinch Culverts/Weirs on complex Water Networks - A case study on a water system in the region Twente


M. Hehenkamp

Wettership Fryslân

Tijdsafhankelijk rekenen voor het faalmechanisme piping. Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het gebruik van het programma D-Geo Flow voor Wetterskip Fryslân


I.C. van Klaarbergen