Afgeronde stages Bouwen 2004

Bedrijf

Omschrijving

Student

Ballast Nedam

Infra Consult + Engineering

Interactie geotechniek – wegenbouwkunde.

J.C. Schut

Betonbouw N.V.

Onderzoek naar kosteninformatie omtrent de werken in uitvoering bij Betonbouw N.V. te Curacao.

M. Bloem

Ceylon Electricity Boarm

Review of monitoring system of the Samanala Wewa dam.

Reducing costs and enlarging dam safety performance /

Evaluatie van meetsysteem aan stuwdam in Sri Lanka.

F.J. van der Meijden &

M.H. Kappert

DHV

Milieu & Infrastructuur

Ontwikkeling hoofdstuk “Bouw- en woonrijp maken” voor het Handboek Grondzaken

N. Vreeswijk

DHV Shanghai

Recommendations on Cost Estimating for DHV-Shanghai; A survey on Cost Estimating Methods for the Conceptual Design Phase, considerations for their implementation and their practical limitations, conducted at DHV–Shanghai, China.

J.S de Lange &

R.J.P. Oosterwegel

Gemeente Apeldoorn

Duurzaamheidslogboek, beheren en bewaken van duurzaamheid.

M.S.I. Boenders

Gemeente Den Haag

Het maken van een analyse van het gevolgde proces vanaf de ontwerpfase t/m de uiteindelijke uitvoering: de verplaatsing van de halte Ternoot voor het project Randstad Rail Beatrixlaan, Den Haag

W.G. Elsinga

Gemeente Assen

Beheer en Exploitatie expertise in het bouwproces.

“Lifecycle informatie & FM briefing”.

B. de Jonge

Grontmij Maunsell ICS

Rail Noord

Een studie naar de optimalisatiemogelijkheden van de capaciteitsplanning.

R.J. Heida

Hsin Chong & Leighton JV

Pile testing in Hong Kong, credible or incredibly conservative.

V.J.A.W. Leenders

Keypoint Consultancy


Transport gevaarlijke stoffen.

M. Reefhuis


Oranjewoud


Uitbesteding van detaillering naar Indonesië

R. van der Weerd

Oranjewoud Almere

Van contact tot contract; een onderzoek naar kennisverhoging bij geïntegreerde contractvormen.

J. Boersma

Prointec Madrid

Application of Value Management to improve the design process within Prointec.

W.J. Michielsen

Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Onderzoek naar de factoren die invloed uitoefenen op het bouwproces van de bypass op de IJssel bij Zutphen.

J.N.P. van Loenen

Royal Haskoning

Ontwerpen en vergelijken van alternatieve damwand-constructies voor een waterbassin tot op het niveau van het voorlopig ontwerp.

H.J.P. van Rosmalen

Salverda B.V.

Positioneringsonderzoek naar Consumentgericht Bouwen

T.C. van Dieren

17 Shaft

Water to remember; an integral management assessment of 17 Shaft company's memorial project in Johannesburg, South Africa.

F.K.P. Mosterman

Sinotech Engineering Consultants Ltd.

Taiwan

Project Communication in a PRINCE2 perspective


W.L.F. van der Heijden


Stichting Museum Buurt Spoorweg

Opstellen concept beleidsplan en een eerste aanzet voor een meerjarenplan.

P. Hendrikx


University of Moratuwa

Sri Lanka

Evaluation of ten years low cost housing materials in Sri Lanka (1994 – 2004)

A. A. Horstman

University of the Witwatersrand, Zuid-Afrika

National Training Centre in Labour Intensive Construction: Cost Analysis and setting up Requirements Specification.

C. Norde &

J. Vuijk