Afgeronde stages Bouwen 2002

Bedrijf

Omschrijving

Student

Archirodon Group N.V.

De uitvoering van het “Palm Island Phase I” en het opereren binnen het “Design department” en “Tender department” van een aannemer in de United Arabic Emirates


T. Hofstra

Balance & Result Organisatie Adviseurs

Succes- en faalfactoren in de bouw - de toegevoegde waarde van IT-


S.B. Kolkman

Ballast Nedam N.V.

Beschrijving werkzaamheden werkvoorbereiding en –uitvoering binnen de combinatie Hemboog


M.C.H. Brandjes

BAM NBM Nelissen van Egteren

“Booropdracht & Onderaanneming”. Een evaluatie van het bouwproces van de nieuwbouw van Cap Gemini.


J. Spakman

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Aanbevelingen ter verbetering van de beoordelingsmethode voor coupures op overstromingskansen.


T. Terpstra

BouwtaaK KennisCentrum

Integratie en toepassing van modellen voor het beheersen van het bouwproces.


J.B.H. Kolk

DHV Groep

Analysis of Foundation Methods:

Comparing two types of foundation methods and analyzing these during construction on site


D.E.J. Eggermont

DHV Groep

Planning, risk management and controlling of a new plastic production line in Indonesia


R.H. Beekhuis

DHV Groep

Een afweging tussen staal en beton als bouwmateriaal in Indonesië en een beschrijving van de werksituatie op de bouwplaats


N.J.M. Nijenhuis


DHV Oost-Nederland


“Risicomanagement als beheersinstrument voor een ingenieursbureau”


G.A. Messinella


DHV Huisvesting & Vastgoed


Onderzoek naar gemeentelijke Programma’s van Eisen.


P. Dotinga

Equion plc

Changing Offices:

Flexibility in the Surrey County Council Office Accommodation Program


M.J. de Gelder

Fugro West Inc.

Evaluation of friction angles for slope stability analysis at the channel Islands Harbor.


A. Menkveld

Gemeente Den Haag

Beheer van de OV-terminal in Den Haag. Een onderzoek naar een nieuwe beheerstructuur voor Den Haag CS


J.M.L. Schreurs

Gemeente Nijmegen

De rol van de nieuwe afdeling Vastgoed binnen projecten.


G.A.C. Schaap

Grontmij

Evaluatie van de ervaringen van Grontmij als adviseur in het ontwerpproces van de Betuweroute.


J.J.G. Konings

Haitsma Beton B.V.

Bouwteams bij Haitsma Beton - een vergelijking tussen praktijk en theorie".


M.R. Moonen

Hall & Tawse Ltd.

Analysis of health & safety mangement at Mansell, a construction company specialised in refurbishment.


J. van Loon

Heijmans Bouw bv

De rolverdeling bij projectgebonden bouwcombinaties:

Een evaluatie van de rolverdelingen en het functioneren van de huidige bouwcombinaties tussen Heijmans IBC Bouw en Ballast Nedam Bouw.


C.J. Huisman

Janssen De Jong Groep

Handboek project Watermeteromwisseling van de Curacaose Wegenbouw Maatschappij

N.P.G. Jenniskens

Kats & Waalwijk Groep

Aanbestedingsprocedure “Grolsch New Brewery”

B. Krikke

Ministerie van Defensie DG W&T

Het beheersen van onzekerheden door het ontwikkelen van een faseringsplan voor het Van Alkemadecomplex te Den Haag.

G. Harkink

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Cultuurhistorie een vergeten aspect?

Een onderzoek naar de mate van inpassing van cultuurhistorie bij de herstructurering van naoorlogse woonwijken in G26-gemeenten


G. Philippi

Sociedad Constructora Sepco Ltda

Zonneboilers in Chili.

D.A.N. Meerburg

TNO Bouw

Brandveiligheid bij meervoudig ruimtegebruik - Een analyse van Bruggebouw Noord Bos en Lommer en Equinox Den Haag.

M.M.J.D. Slijkerman

University of Hawaii at Manoa

Verkeersonderzoek naar de verbetering van doorstroming bij Magic Island door het invoeren van inrichtingsverkeer

T.A. Heegsma &

M.W.J. Bus

University of Moratuwa

A cost/benefit analysis of low-cost housing in Sri Lanka

J.H. Bijker & J.W. Maat

University of Witwatersrand

Assisting in the project management of the construction of an office building in Sekhukhuneland, South Africa.

E. van den Beuken &

J.G.J. van der Hoeven

University of Witwatersrand

Documenteren van de constructiemethode gebruikt bij de bouw van het kantoor/huis van LITE.

J. Willemsen

University of Witwatersrand

Formalizing training project management in rural developing projects. Making a project management manual based on the Mohlaletse Youth Service Program in Sekhukhuneland, South Africa

R.S. Heegsma &

J.H. Lamberts

University of Witwatersrand

From data to decisions:

Designing and building a database to support the monitoring of labour intensive civil engineering projects

J.L. Hospers

University of Witwatersrand

Improving a donkey cart based cargo transportation system. A case study in Mohlaletse, Limpopo Province South Africa

R.A. Dalenoort &

W.G.C. van Drie

University of Witwatersrand

Improving the building process in rural area:

The making of plans and budgets for the second building of the Training School & LITE-office, Mohlaletse, Sekhukhuneland, South Africa.

H.W. Janssen &

G.J. Trienekens

Urban Training Institute

De ontwikkeling van een cursus Project Management in Egypte: onderzoek in een onmanagebaar (?) land

M.D. van Kampen

Van Hattem en Blankevoort B.V.

Terminal Risk, voorstel voor het toe te passen risicomanagement en risico-analyse bji het project Westerschelde Container Terminal Vlissingen

A.P.M. van der Knaap

Vermeer Infrastructuur BV

Prefabricage van “De Hechtweg”:

Aanbevelingen voor de ontwikkeling van een productiesysteem voor prefabricage van een oprolbare asfaltmat.

H.J. Radix

W/E Adviseurs duurzaam bouwen

"Duurzaam bouwen in de bestaande bouw: een kwestie van het juiste instrumentarium?".

J.R.A. van Landeghem

Westerveld Conservation Trust

Drinkwater aan een draadje. Het ontwerpen en implementeren van een touwpomp voor de lokale bevolking in Amboseli, Kenia


G.G. Lahaije