Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2005

Bedrijf

Omschrijving

Student

Arcadis, Regio Apeldoorn

Hoogwater bescherming in Roemenië.

Modelleren <-> cost benefit analysis.

D.A. Kampman

Alterra

"Calibration for a calibration" The calibration of a stage-discharge relationship and the calculation of runoff coefficients in a watershed in India.

J.G. Leskens

Department of Water Resources

The Gambia


"Saline intrusion in Gambia River after dam construction". Solutions to control saline intrusion while accounting for irrigation development and climate changes.

(English title)

C.P.M. van Rens

Department of Water Resources

The Gambia


Zoutindringing in de rivier de Gambia na het reguleren van de afvoer door de aanleg van een stuwmeer/retentiegebied.

(Nederlandse titel)

M.P. Verkerk

Geofox

De gevolgen van de kaderrichtlijn water op de locale overheden en het bedrijfsleven in de regio Twente.

A.M. Steenbergen

HKV-Lijn in Water

De Vlaggenkaart.

Het digitale risico-overzicht voor calamiteitenbeheersing.

T.J. Hoffman

ITC

Modelleren van stedelijk regenwaterafvoersysteem van Naga City (Filippijnen) in SOBEK met weinig data.

P.E. Stek

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ),


Zandgolven in het Marsdiep: Onderzoek naar de invloed van wind en getij op de golfhoogte.

R. Gelderloos

Lao National Mekong Committee


To sell or not to sell. A research about the availability of water in the Nam Ngam River Basin (Laos).

F. Dekker

NIOO-CEME

Filtration rate of the blue mussel in relation to flow characteristics.

J. Lansink

Plan International

Plan Cameroon


Duurzaamheid van watersystemen geïmplementeerd door een ontwikkelingsorganisatie in de Noordwest provincie van Kameroen.

J. de Kruijf

Royal Haskoning

Het onderzoeken van de effectiviteit van waterberging in de bergingsvijver in de Vlietpolder (Delfland) m.b.v. SOBEK en het ontwikkelen en analyseren van oplossingsrichtingen om wateroverlast in de polder te voorkomen.

E.M. Horstman

Royal Haskoning

Het effect van een kunstrif op golven aan de Hollandse kust: Literatuuronderzoek naar transmissie en modelberekeningen met SWAN.

M.A. van der Waart

University of Cape Town

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de plaatselijke erosie rond een vernauwing in een stroomgoot.

M. Zantvoort

University of Miami

The role of RMS steepness on negative wave asymmetry evolution in deep-water.

R.M. van Dam

Universiteit van Suriname

Het in kaart brengen van de hydrologische eigenschappen van het Bigi Pan gebied in Suriname.

W. de Hamer

Urban Water Resources Centre

University of South Australia


Modeling the Salisbury storm water runoff. Calibrating and validating the water quantity and quality of the Salisbury storm water runoff using XP-SWMM.

M. Arends

Urban Water Resources Centre

University of South Australia

Theoretische vergelijking met data van waterafvoerputten testruns op ware schaal.

S.J. Romkes

U.S. Water Conservation Laboratory

Measuring Disturbed Flow in Irrigation Pipes - een onderzoek naar de prestaties van de EESIFLO ultrasonic flow meter, wanneer debiet moet worden gemeten in sub-optimale omstandigheden veroorzaakt door een 90° bocht.

L. Uunk

Waterschap Rijn & IJssel

Regionale waterkeringen.

W.J.A. de Fijter

Zhejiang University

Institute of Water Conservancy Engineering

China

Further improving the water quality in the West Lake (Xihu), Hanghzou.

M.F. de Koning