Afgeronde stages Verkeer 2008

Bedrijf

Omschrijving

Student

Bentheimer Eisenbahn

Nordhorn

Logische Logistiek; het analyseren van administratieve en logistieke processen op een containerterminal.

S.D. Ferrée

Dar Es Salaam City Council

Transportation Unit

Tanzania

OV modellering met ArcGIS (Network Analyst) in Dar es Salaam, Tanzania.

K. Fikse

Dar Es Salaam City Council

Transportation Unit

Tanzania

Het introduceren van een methode om BRT (Bus Rapid Transit) scenario's (m.b.t. frequentie, comfort level en kosten) te vergelijken met de voorkeuren van reizigers. Om zodoende de waarde van het BRT-systeem te maximaliseren voor bus operator en reizigers.

D. Mestrum

Globosys BV

The design an development of an ICT system to capture, process, interpret and disseminate realtime data from GPS enabled online mobile devices to generate traffic information.

R. Wessels

Grontmij Infrastructuur en Milieu


De complexe vraag naar vervoerwaardeberekeningen – Een inventarisatie van de vraag naar vervoerwaardeberekeningen en oplossingsmethodes.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

N.W. de Meester

NACO

Den Haag


Efficiënte terminalconfiguratie - Welke terminalconfiguratie is het best toe te passen wanneer er wordt gekeken naar de verkeersprocessen aan de airside?

M.R. Draak

Provincie Overijssel

Doorstroming en veiligheid op de N350.

- Verkenning naar verbeterpunten –

S.A. van der Geest

Provincie Overijssel

Doorstroming op de N733 en N734 bij Oldenzaal.

E.Z. Vos

TRIPP

India


Het ontwerpen van een onderzoek waarmee de kwaliteit van fietspaden snel en efficiënt kan worden gemeten in het ontwikkelingsland India.

P.B.A. Sanders


UC Berkeley

California PATH


A pilot study on Social Navigation.


A.K. van den Bosch

University of Cape Town

The encouraging and potential of NMT (Non Motorised Transport) in a developing environment.

J.N. de Jong

University of Florida

Transportation Research Center


Evaluation strategies, an evaluation of their effects during a multimodal evacuation in an urban area using a microsimulator.

T.R. Vogel

University of Flordia

Transportation Research Center

Synthese van onderzoek naar capaciteitsvermindering op autosnelwegen door incidenten, als mogelijke aanvulling op de Highway Capacity Manual. Een evaluatie van de mogelijkheden in het simulatiepakket CORSIM om incidenten op autosnelwegen te modelleren.

M. Siemerink

Witteveen + Bos

Onderzoek naar verliestijden op kruispunten. Welke factoren spelen een rol en wat is de invloed op routekeuze en toedeling?

G.E. Siemerink

Witteveen + Bos

Effectief aansluiten, een onderzoek naar de effecten van schuine aansluitingen op de capaciteit en verkeersveiligheid van rotondes.

E.J. Klok

Witteveen + Bos

Onderzoek naar de haalbaarheid van centraal parkeren in de Rotterdamse Haven.

J. Veneberg