Afgeronde stages Bouwen 2003

Bedrijf

Omschrijving

Student

Lulea University of Technology, Zweden

Cooperation in the building process related to the application of product modelling system.

S.B. Blokpoel

Heijmans IBC Bouw

Korte termijnplanningen ten aanzien van onderaannemers. “Aanbevelingen voor de verbetering van korte termijnplanningen t.a.v. onderaannemers, gebaseerd op ervaringen bij de nieuwbouw van het winkelcentrum De Klanderij te Enschede”

F.J.J. Horstink

Heijmans Beton- en Industriebouw b.v.

Opzet en invulling opleverdossier bij een D&C project

L.H.J. van den Berg

Mourik Groot-Ammers BV

Een nieuwe kans voor de stort, een onderzoek naar het herontwikkelingspotentieel van voormalige stortplaatsen.

J.G. van der Panne

BAM NBM Infra

Het ontwerpen van een dossier waarin Risico’s & Ervaringen staan voor gebruik in de kwaliteit - en kostenbeheersing in de procesvoering van BAM Civiel bv

C.H. Man

CREDITTe (India)

(via WASTE Gouda)

Inventarisatie van de mogelijkheden voor het gebruik van computer simulatiespellen binnen afvalmanagement in de derde wereld.

M.H. Binnenpoorte

Studio Acht

Ontdekkingen in het ontwerpproces (in Willemstad-Curacao)

L.A. van der Gaag

Gemeente Zutphen

Potentiële herbestemmingen Penitentiaire Inrichting.

A. Groen

AM Wonen

Ontwikkelen van een systeem waarmee klanten van AM Wonen tijdens de realisatie van een bouwproces via Internet op de hoogte gehouden worden.

M.R. Keuter

Balance & Result Organisatie Adviseurs

Maken van een kwaliteitshandboek voor de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieningen.

J.C.C. Theelen

BAM NBM Infra, Beton- en Industriebouw

Onderzoek naar de levensduureis van kunstwerken.

M.L. Touset

Census Group

Ontwerpen van procedure voor documentbeheersing & -archivering bij projecten als onderdeel van een te implementeren kwaliteitssysteem.

W. Ganzinga

DHV Groep

Kwaliteitscontrole magazijn Philips, evaluatie afrondingstraject Swedish Match, Bouwproces renovatie fabriek Friesche Vlag

D.J. Karssen &

J.J. Wesselink

Gemeente Leeuwarden

Onderzoek toepassen duurzaam bouwen in de grond-, weg- en waterbouw bij de gemeente Leeuwarden.

F.A. Klaver

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

Het in kaart brengen van Braziliaanse management- en financieringsmethoden

F.F. Koekebakker

Kats & Waalwijk Groep

Analyse van de civiele coördinatie tijdens het uitvoeringsproces van Grolsche Bierbrouwerij,

D.C.T. Dankaart

De Kleine Meierij

Aantrekkelijkheid duurzame maatregelen voor woningstichting De Kleine Meierij.

A.G. Entrop

Leids Universitair Medisch Centrum

Flexibel bouwen in de medische sector

J.D. Reedijk

Pontificia Universidad Catolica (Chili)

Onderzoek naar de aanbesteding van BOT (PPS) infrastructuur en vergelijking met de Nederlandse situatie.

J. Vasters &

E.J.G. Gustin

Prointec (Spanje)

Constructability within Prointec. Analysis of construction methods in the High Speed Line Madrid – Barcelona

A.C. van Siltenburg

Provincie Overijssel

Ruimte, Wonen, Bereikbaarheid

Evaluatie van het fietsgebruik en fietsbeleid in Overijssel

S.H. Hoeksta

Rijkswaterstaat

Directie Oost-Nederland

Evaluatie traject Innovatief Aanbesteden N34/N36

R. ter Welle

Rijkswaterstaat

Hoofddirectie van de Waterstaat

Inventarisatie naar functioneel specificeren op het gebied van droge infrastructuur binnen en rondom Rijkswaterstaat

P.C. Floor

Staatsbosbeheer

Formuleren van een advies voor een procesgang voor PPS-trajecten voor Staatsbosbeheer.

W. Schreurs

Student Union

Universiteit Twente

“De juiste bouworganisatie: gok of rationele keuze?” Onderzoek naar een keuzemodel bouworganisatievormen voor kleine utiliteitsprojecten

M.J. Coolen

University of Sydney

“Community perceptions of large projects”. A study about people’s perceptions of the environment in general and large projects in Sydney in particular.

I. Bijvank

University of Witwatersrand

Pre-feasibility Study of Potential, Labour Intensive Civil Works in Mohlaletse, South Africa

V.S. Veenstra &

A. Schuphof

University of Witwatersrand

(Zuid-Afrika)

Assisting in drafting the overall report of LITE’s Umsobomvu Youth Program

P. de Greef

Van Wijnen Lelystad

Opstellen van een plan van aanpak voor de sloop/renovatie/nieuwbouw van de wijk “De Beeg” in Dronten.

A.E. Oosting