Afgeronde stages Water 1998

Bedrijf

Omschrijving

Student

ARGOSS

Onderzoek naar de mogelijkheid om via afstandswaarneming (satellietbeelden) patronen te ontdekken in de bodem, zoals getijbanken en zandgolven.

I. van Middelkoop

Bouwdienst Rijkswaterstaat

Technische evaluatie van de Pilot Baggertechniek als onderdeel van het programma Baggeren Waal.

E.A. Heeringa

General Department of Irrigation

Een onderzoek naar of volumetric pricing efficiency winst oplevert in de Rio Mendoza.

D.A. Ytsma

Hanoi University of Civil Engineering

Onderzoek naar Urban Drainange, het bestuderen van een nieuw aangelegd drainage systeem in Hanoi, Vietnam.

B.J. Klunhaar

Hanoi University of Civil Engineering

Onderzoek naar Urban Drainange, het bestuderen van een nieuw aangelegd drainage systeem in Hanoi, Vietnam.

E.A.M. van Os

Haskoning B.V.

Het in kaart brengen van irrigatiesysteem en de onderhoudsactiviteiten die op onderdelen van dat systeem moeten worden uitgevoerd.

B.G. van Vuren

Hoogheemraadschap van Rijnland

Onderzoek naar het modelleren van waterconservering in een polder door middel van een tussenboezem.

M.P. van Stralen

Institute of Ecology

Onderzoek naar het rioolsysteem in Bandung en het opzetten van een waterbalans in het gebied.

H.G.J. Meynen

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Uitwerking en analyse van stroommetingen in de Dollard met een Acoustic Doppler Current Profiler.

C.A. de Leeuw

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Uitwerking en analyse van snelheids- en (slib)concentratiemetingen boven een getijplaat in de Dollard.

M.W.J. Smit

Referentiematerialen Nederland B.V.

Vergelijkend onderzoek naar de effecten van traditioneel malen versus malen met een jetmolen voor een aantal matrices.

D.A.J. Buck

Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland

Onderzoeken of het storten van baggerspecie nabij de haven van Harlingen leidt tot het verondiepen van de geul Kimstergat.

B. Peters

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Onderzoek, uitgevoerd bij het Instituto de Agua in Lissabon, naar de mogelijkheden om met behulp van remote sensing technieken een irrigatiegebied in Portugal te monitoren.

D.M. Vos

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Onderzoek naar de relatie tussen waterefficiƫntie en het Bruto Nationaal Produkt (Gansu Research Institute of Water Conservancy, P.R. China).

D.H. Meijer

Tallinn Technical University

Estimating a surface water quality classification system.

P. van der Scheer

Tauw Milieu

Dataverwerking in Mathlab en Excel en interpretatie van data en presentatie en rapportage van black box benadering voor de infiltratiegebieden: Schevenngen, Zandvoort, Wijk aan Zee en Enschede.

I. de Wolf

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van opgevangen regenwater in de watervoorziening.

B. Kolen

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van opgevangen regenwater in de watervoorziening.

E.J. van der Werf

Waterschap Rijn en IJssel

Uitwerking en analyse van onderzoeksgegevens met betrekking tot de werking van helofytenfilters.

A. Oosterkamp