Het overzicht van afgeronde stages en Bachelor Eindopdrachten is ingedeeld naar afstudeerrichting en jaar van afronding. Verslagen zijn ter inzage beschikbaar bij het Mobiliteitscentrum CTW, opleiding Civiele Techniek(Kamer HR Z-210) voorzover deze niet vertrouwelijk zijn.