Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2015

Organisatie

Omschrijving

Student

Antea Group

België

Modellering rioolstelsel zuiveringsgebied Rillaar

M.K. Veerkamp

Arcadis

Geurhinder door afvalwaterketen

M.J. Korevaar

Australian National University

Flow and salinity in the Murray river

I.M. van den Brink

Aveco de Bondt

Opbolling van grondwater onder de wegverharding. Onderzoek naar de nauwkeurigheid van de berekende grondwaterstand in het wegcunet

M.C. Asschert

Bengawan Solo Catchment Board


Variation in discharge due to changes in vegetation-cover characteristics in the Keduang catchment, Indonesia

H.L. Maris

BZ Innovatiemanagement

Effect meetkwantiteit op toetsingsresultaat. De invloed van de meetkwantiteit van schuifsterkteparameters op de toetsing van macrostabiliteit

Verslag is vertrouwelijk tot 1-1-2018

P.C. Drenth

BZ Innovatiemanagement


De invloed van de meetkwantiteit op de toetsing op micro-instabiliteit

N.M. Daling

Deltares

Presentatie basisprognoses waterveiligheid uit het Nationaal Water Model in de vorm van Infographics

H.J. Boks

Deltares

Evaluatie van de vooroeversuppletie bij Heemskerk

D.B. Boot

Deltares Indonesië


Modelling the Jakarta groundwater system: A Sensitivity Analysis

S.A.W. de Roover

Deltares Indonesië


Water Quality in The Bandung Basin. Towards a better understanding of the Water Quality in the Upper Citarum River Basin

C.H. van Ginkel

ForschungsZentrum Küste

Dissipation of Waves over a Salt Marsh Meadow

J.O. Koetsier

Geobest B.V.

Zoutwaterproblematiek Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Analyse van de maximale zoutconcentratie voor omliggende actoren aan het Noordzeekanaal en afweging van de zoutlekbeperkende maatregelen van Deltares

M.W. van Rhijn

Grontmij


Urban Flood Modelling

Recommendations for Ciudad del Plata

I. Awakimjan

HKV Lijn in Water

De kust - meer dan hoogwaterbescherming. Een verkenning van de baten van kustlijnzorg

T.E. Andringa

Hydrologic BV


Functieanalyse PriceXD. Een onderzoek naar het stedelijk waterbeheermodel PriceXD

Het verslag is vertrouwelijk tot 10 juli 2020.

M.D. Krol

Infram

Golfsimulatoren in het buitenland. Mogelijkheden en factoren voor de inzet van golfsimulatoren in het buitenland

H.J. aan het Rot

Massey University

New Zealand


Water footprint - Assessing efficiency of wheat production in New Zealand

T.J.L. Doornkamp

Provincie Friesland


Zoet/Zout correctie van stijghoogtemetingen. Waar en in welke mate moeten stijghoogtemetingen van het primaire grondwatermeetnet in Fryslan gecorrigeerd worden voor chloridegehalte zodat deze gebruikt kunnen worden voor de validatie van het MIPWA model

J. Popma

Provincie Gelderland

Groene uitstraling overnachtingshaven Lobith


A.S. Bos

Rijkswaterstaat

Waterdienst


IJsvorming op de Nederlandse rivieren. Een studie naar de groei en invloed van ijs op Nederlandse rivieren in combinatie met een modelstudie naar de implementatie van ijsvorming in de waterstandsverwachtingen van Rijkswaterstaat

H. Engberts

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De terugtrekking van de Nederlandse kustlijn

A.J. Dekker

Universidad Mayor


Water footprint of wine production in wineries in Chile. The Creation of a Water Footprint CalculatorR. Maltha

Universidad Sao Paulo


VIAS-Hydro: Impact and vulnerability assessment in the drought impacted basins of the Cantareire System

J.C. Hazeleger

Universidade Federal de Ceará, Brazil


The influence of change in reservoir shape on water availability

An assessment of the shape and water availability – in the past and future – of the Pentecoste water reservoir in Ceará, Brazil

R.J. Daggenvoorde

University of Aberdeen

Water Particle Velocities under Shoaling and Breaking Waves

H.J. van den Broek

University of South Australia


Effects of tanks on peak flow rate of runoff. Reducing peak flow of runoff with tanks

G.W. van Leeuwe

Vietnam National University Hanoi University of Science

Conceptual model of the seasonal inlet closure in the Da Dien Estuary

R. Posthumus

Wareco Ingenieurs

Stabiliteit in maatgevende grondwaterstanden

J.R. de Graaf

Waterschap Groot Salland

Operationalisatie van de beheermaatregelen voor dijken bij het Waterschap Groot-Salland

J.J.C. Bink

Waterschap Groot Salland

Overstromingsscenario’s Kampereilanden

M.P.M. Ruijters

Waterschap Noorderzijlvest


Wat als het gemaal stopt? Het opstellen van een calamiteitenplan voor gemaaluitval

K. Vos

Waterschap Rijn en IJssel

De Opstuwingseffecten van Dood hout

R.J. Wegman

Waterschap Vallei & Veluwe


Steenbekleding Putterzeedijk. Een onderzoek naar een inpasbare oplossing voor de problemen omtrent de steenbekleding

P.J.J. Bakker

Waterschap Vechtstromen

Modellering rioolstelsel zuiveringsgebied Rillaar

M.G.J. Mulder

Waterschap Vechtstromen

Onderzoek naar de bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp

B.I. Stokvis