Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2004

Bedrijf

Omschrijving

Student

Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz


Selection of models for the development of the nofdp IDSS.

E. van Dijk

Bundesanstalt für Wasserbau

Modellierung von Geschiebezugaben am Niederrhein bei Wesel mit einem 2D-tiefengemittelten morphologischen Modell.

I.G.M. Wientjes

Institute for Water Modelling

Tidal River Management of Het ontwikkelen van een ID Model in MIKE II.

W. de Jong

The Kafr el Sheikh Water and Sewerage Company, Egypt

The development of a Performance Based Incentive System for water production for the Kafr el Sheikh Water and Sewerage Company, Arab Republic of Egypt.

O.V. Voorsmit

Politechnika Warszawska, Polen

The impact of European Union directives on the requirements for new wastewater treatment facilities in the western part of Warszawa.

R.J.J. Raaijmakers

Royal Haskoning

Afstromend wegwater

P. Zeefat

Sinotech Engineering Consultants Ltd.

Taiwan


Onderzoek naar het verhogen van dijken van de uiterwaarde Shetzu Island op waterstanden in de omliggende rivieren.

A. van Loenen

17 Shaft

Water to remember; an integral management assessment of 17 Shaft company's memorial project in Johannesburg, Sout Africa.

N. Minnen

Tauw B.V.

Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een nieuwe natte verbinding in Oost-Nederland

B.W. Borsje

UNHAS University,

Sulawesi


Validation of an integrated systems model (RaMCo) using empirical approach.

C.H.A. Lorist

University of Aberdeen

Suspended sediment concentration measurements in an oscillatory flow tunnel.

B. van Leeuwen

Universitat Politecnica de Catalunya, Spanje

Research to the significance of diffraction by model comparison.

R.M. Bijlsma

Witteveen + Bos

Onderzoeksopzet om de baten van het beleid tegen verzuring te bepalen voor de drinkwatersector in Nederland en in Europa.

E. Noordermeer