Afgeronde stages Verkeer 2000

Bedrijf

Omschrijving

Student

Aalborg University

(Traffic Research Group)

Sustainable road Safety in Enschede – part of a comparative study between Enschede, Aalborg (Denmark) and Lund (Sweden).

B.N.P. Ligthart

Amsterdam Airport

Schiphol

Onderzoek naar de verkeers(on)veiligheid op weginfrastructuur van het landzijdige gedeelte van het Schipholterrein.

C.J.G. van Driel

D&P Onderzoek en Advies

Algemene conclusies over de mogelijke effecten van parkeermaatregelen op de ruimtelijke economie en de mobiliteit.

G. Hagen

DHV Milieu en Infrastructuur

Inzicht geven in de visies van de gedecentraliseerde overheden op de marktwerking van het openbaar vervoer.

J.J. Everaars

Gemeente Emmen

Opstellen van een programma van eisen, te hanteren door de gemeente Emmen bij het ontwerpen van openbare verlichtings in het kader van Duurzaam Veilig.

H. Schipper

Gemeente Leiderdorp

Projectmanagement m.b.t. HSL-Zuid en het A4-project in de gemeente Leiderdorp

O.C. van Dijk

Haskoning B.V.

Vergelijkend onderzoek naar de verschillen in resultaten van verkeersmodellen als gevolg van het gebruik van parametervoorwaarden.

J.C. Zee

Institute for Transport Studies-University of Leeds

Invoeren reconstructie Trafalgare Square, Londen, in simulatieprogramma's DRACULA en SATURN.

J.A. van Hove

Institute of Transport Studies - University of Sydney

Het ontwikkelen van online documentatie over het model TRESIS.

N. Kijk in de Vegte & H.H. Sinnema

Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Haalbaarheidsonderzoek benchmarking stedelijke distributie.

R.C. Weiss

Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Onderzoek naar mogelijkheden tot afstemming van venstertijden in regionaal verband.

R.P.J. Horstink

Peek traffic

Opstellen plan van aanpak voor evaluatie van het op een netwerk in Nijmegen in te voeren systeem Utopia-Spot.

T. Tillema

Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen Sectie Oost

Functionele eisen voor onderhoud aan de weg.

G.E. Hoogendijk

Research Institute for Transportation Sciene and Technology

Vietnam Improvement of Highway Management Capacity of Ministry of Transport.

R. Welschen

Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland

Opstellen van regelscenario's op het gebied van DVM en deze toepassen op een praktische situatie.

M. Scholten

University of Pretoria

Definitie van beoordelingsmaat voor performance van een transportsysteem in het kader van duurzame ontwikkeling.

C.J.L. Cluitmans & W.A.M. Weijermars

University of Witwatersrand

Impactstudie naar de aanleg van een fietsennetwerk in de township Ivory Park in Midrand.

M. Ludeking & E.P. Rouwette

VDO Car Communication NL

Ontwikkeling interpolatiemodel voor GSM Cell Broadcast data voor navigatiesysteem van VDO Car Communication.

R. Poorterman