Afgeronde stages Verkeer 1995

Bedrijf

Omschrijving

Student

Goudappel Coffeng B.V.

Onderzoek naar de belanghebbendenregeling bij betaaldparkeren.

E.A. Berghout

Institute of Transport Studies - University of Leeds

Arima Models to forecast the flow in Beaune, an analysis of the short term forecast models for the Beaune data

M.C. van der Voort

Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Onderzoek naar de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer ten behoeve van de besluitvorming rond de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid.

A.J. Vermeulen

TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling

Simulatie van verkeersstromen op de 'Ruit van Rotterdam'.

M.H.P. Zuidgeest