Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2014

Organisatie

Omschrijving

Student

Antea Group

Gent

Inrichting rioolmodel zuiveringsgebied Beveren-Leie

R.J.H.M. Boom

Arcadis Nederland B.V.


Onderzoek naar het modelleren van gebonden lange golven in SWASH.

M. Steensma

BRNO University of Technology

Research on internal suffosion and fluidization of glass beads

J.J. Jansen

BZ Innovatiemanagement BV

Onderzoek naar de levenscyclus van dijken. Verslag is vertrouwelijk tot 31 december 2015.

D. de Bruin

BZ Innovatiemanagement BVKosten en tijdsduur van de fases in de levenscycli van dijken

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

R.C. Herrebrugh

IITAAC

El instituto de Investigaciones Tecnologicas de Agua


Bachelor Eindopdracht + Minor Sustainable Development in Developing countries.

Storm water management in Guadalajara.

D.W. Poppema

Koninklijke Marine

Dienst der Hydrografie i.s.m.

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Morfodynamische verwachtingen voor het zandgolfveld ten westen van de Maasvlakte 2

R.H.J. Schipper

Labmath Indonesia


Design of a hydrological model to determine the impact of urbanization on the direct runoff at the hillslope scale in West Java, Indonesia

M.T.M. Warmerdam

Northwest Agricultural and Forestry University

Yangling, China

Water Footprint Assessment of Crop Production in Shaanxi, China

T.M. de Boer

Universidad Politècnica de Cataluña


Suspended sediment distributions under regular breaking waves.

S.W. van Til

Universidad Politècnica de Cataluña

Suspended Sediments under plunging waves

M. Poppe

Universidade Federal do Ceará

Brazilië


Geometry and water height-area-volume curves of the reservoirs in the semiarid Madalena basin in Northeast Brazil

S. Grin

Universitas Gadjah Mada

Faculty of Forestry

Yogyakarta, Indonesia


The development of a pedotransfer function predicting the hydraulic conductivity for the Bogowonto river basin, Java

A.S. Both

University of AberdeenApplication of the SANTOSS Sand Transport Model to irregular oscillatory flows

W. van Gerwen

University of Bristol

Characterization of recession behaviour for ungauged catchments in the United Kingdom based on catchment properties.

G.J.J. Wilbrink

University of Guelph


Testing the applicability of the imWEBs model for simulating sediment and flow in the Gully Creek Watershed.

Setting up and calibrating a newly developed, fully distributed, hydrological model.

Y. Keizer

University of Guelph


Simulating spatial and temporal variation of snow cover in the Black Brook Watershed using imWEBs

T.J. van Veelen

University of Tasmania

Flood frequency and inundation estimations under climate variability in eastern Australia

M.R.A. Gensen

University of Tasmania

Comparison of rainfall runoff models for the Florentine Catchment

J.G. Rinsema

University of South Australia

Water Centre for Water Management and Reuse


Using Water-Sensitive Urban Design to improve drainage capacity. Examination of the impact of distributed and catchment scale Water-Sensitive Urban Design systems on flow frequency

R. Noordhoek

Wareco Ingenieurs


Invloed klimaatverandering op grondwaterstand in stedelijk gebied

J.W.M. Baan

Water Resources Management Authority

Kenya


Water Efficiency and its effects in Lake Naivasha, Kenya.

Water efficiency in commercial farms linked to Social, economic and ecologic aspects.

M. Veenvliet

Waterschap Groot Salland

De toegevoegde waarde van Remote Sensing

T.A. Brouwer

Waterschap Noorderzijlvest


Kwantitatieve schadeanalyse in het Lauwersmeergebied als gevolg van een overstroming vanuit het Lauwersmeer.

N.A. Nijborg

Waterschap Peel en Maasvallei

Onzekerheid beekpeilen bij herinrichting

L.E. Keim

Waterschap Rijn en IJssel

Netcentrisch werken middels geo-informatie in geval van wateroverlast

I. Huiskes

Waterschapsbedrijf Limburg


De CO2-footprint van modulair duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties. En de vergelijking met de Total Energy of Ownership

T.B.J. Coenen

Witteveen + Bos

Meetmethodiek eolisch zandtransport

T.W.P. Maatkamp


Zhejiang University


A correlation study between climate indexes and high runoff events in the Lanjiang River Basin, China

B.C. Krewinkel