Afgeronde stages Bouwen 2000

Bedrijf

Omschrijving

Student

Amstelland N.V.

Opstellen van een standaard lay-out voor een onderlegger van algemene bouwplaatskosten (voorheen NMB Amstelland)

L.W.J. Kloosterziel

Arcadis Bouw/Infra Den Haag

Samenstellen van de Vierde Nota van Inlichtingen van het project "De Hoftoren" Den Haag. (Stageverslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend).

B.R. du Pré

Arcadis Euroconsult

Ondersteunen van experts op gebied van solid waste management in Kathmandu Nepal.

L.M.M. Pool

Ballast Nedam Dredging

Contracting and controlling the construction of a messroom/recreation centre in Kawar, India.

P.A.C. Kieboom

Berenschot Osborne B.V.

Kosten analyse project

T. Deenstra

Brink Groep Leidschendam bv

Onderzoek naar knelpunten in de overgangsfase van voorbereiding en uitvoering.

N.M. Bonder

DHV Huisvesting en Vastgoed

Projectmanagement m.b.t. renovatie en herhuisvesting Europoint II en III.

R.A. Weideman

DHV Huisvesting en Vastgoed

Inventariseren en ordenen van kennis en kunde m.b.t. woningbouw binnen DHV.

P.S. Elgersma

DHV Milieu en Infrastructuur

Onderzoek naar de kwaliteit van openbare ruimte in naoorlogse wijken.

M.C. de Koning

DHV Water

Kwaliteitsanalyse van openbare ruimten van Nijmegen.

M.H.J. Mulhof

Dura Vermeer Groep

Opstellen van plan van aanpak en het in kaart brengen van het controleproces van aan- en afvoer van vervuilde grond bij rioleringswerkzaamheden Westervoortsedijk Arnhem.

J. Hulzebos

Gastec

Huidige overlegprocedures tussen partijen bij aanleg en het beheer van gasleidingen inzichtelijk maken.

J.S. Caerteling

Grondbedrijf Almere

Het opzetten en onderzoeken van procesregels voor de ontwikkeling van woningbouwgebieden in Almere.

J. van de Kamp

Haitsma Beton B.V.

Informatiebeheersing tijdens het engineeringsproces. Een beschrijving van de situatie bij de prefab-betonleverancier.

S.J. Scheltens

HBG Civiel B.V.

Kwaliteitsbeheersing op project Waterkering Ramspol

A.G.M. de Groot

HBG Construction

Onderzoek naar de levensduur van materialen en componenten binnen PFI projecten i.v.m. Life Cycle Costing.

J.W.R. Wierema

Heijmans Bouw bv

Onderzoek naar problemen met procedure voor de beheersing van het ontwikkelingstraject.

J. de Vries

Holland Railconsult

Onderzoek naar concurrent engineering binnen de afdeling Baan- & Spoorwegbouw.

R.J. Vogelezang

Ingenieursbureau Amsterdam

Verbeteren van de uitvoeringsorganisatie van het project IJtram.

T.P. Huis in het Veld

Interbeton B.V.

Research on efficiency in the backfill-process constructing with a Mexican subcontractor.

R. de Pagter

Kondor Wessels Projecten B.V.

Opzetten van een Geografisch Informatiesysteem

M. van Rijswijk

Ministerie van Verkeer & Waterstaat

Risico-analyse van de tijdsplanning van het plaatsen van een balgdoek bij het project Ramspol

G.J.M. de Jonge

Rijksgebouwendienst Directie Oost

Onderzoek naar het verband tussen input en aanbestedingstraject enerzijds en tevredenheidsonderzoek over de output anderzijds.

T.J. Hans

Romein Beton b.v.

Ontwikkelen van zelfverdichtend beton op basis van Terrament-Onderzoeken v.d. mogelijkheid van ZVB met grind 4-32mm

S.F.A. Ankoné

Schiphol Project Consult

Analyse van de rol omgevingsmanagement tijdens de definitiefase van de uitbreiding Terminal West.

A.C. Büchner

Solel Bonel

Supervision at different stages of construction including concrete works, tile work, gypsum board walls, plaster etc.

B.H.M. Molema

Trammell Crow Nederland

Onderzoek vergoedingenstructuur voor parkmanagement op bedrijventerreinen.

M.A.M. Schoenaker

Trebbe Bouw Oost & Noord BV

Onderzoek naar de problematiek van de gegevensstroom naar de bouw van het project "Ouatre Mains" in Enschede.

E. Westra

TUC RAIL N.V.

Onderzoek aan de stalen driescharnierboog van de Belgielei.

M. Uchtman

University of Adelaide

The influence of trees on expansive soils.

P.J. Eckhardt & D. Swierstra

University of Reading

Onderzoek mogelijkheden en beperkingen aanbieders Europese aanbestedingen overheid. A comparison of the interpretations and implementations between the Netherlands and the UK.

F. den Breejen

University of Witwatersrand

Uitvoering 2e fase wegenbouwproject in Sekhukhuneland, Zuid-Afrika.

M.A. Middendorp & J.J.A. Mieris

University of Witwatersrand

Onderzoek naar de implementatie van aanbevelingen m.b.t. Public Transport en infrastructuur in Midrand, zuid-Afrika.

A.M. Adriaanse & R.F. Menting

University of Witwatersrand

Project-assistentie voor de city-council van Midrand, Eco-communityproject. Onderzoek naar toepassing van employment intensive methoden op het project.

R.P.M. Jongeling & A. van der Pal & T. Geurtsen

University of Witwatersrand

Evaluation of SAWiC (Sout African Women in Construction) growth and archievements in view of its orginal objectives. Developing a program of improvements for SAWiC.

A. Blanken &S. Eppinga

Wedge Projects, Zuid Afrika

Constructiemanagement bij labour-based trainingsprojecten voor beginnende aannemers.

S.G.Aalbers

Westo Prefab Beton Systemen b.v.

Onderzoek naar de beheersing van tijd bij de productie van gevelelementen.

R.G.Huisman

Woningcorporatie Het Oosten

Opstellen v.e. kennismanagement database m.b.t. de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van een (woning)bouwproject..

G.F. Schuurman