Afgeronde stages Verkeer 2001

Bedrijf

Omschrijving

Student

Hifab International AB

Community-based routine maintenance of local roads in Khammouane and Luang Prabang Provinces in Lao PDR.

S.F.Linders

Keypoint Consultancy

Een toepassing van een procesaanpak om binnenstedelijke bevoorradingsproblematiek op te lossen.

A. Poepjes

Keypoint Consultancy

Ontwikkelen van een ICT-programma t.b.v. het verkeer- en vervoerbeleid in de Regio Twente.

J.P.A. van den Heuvel

Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen Sectie Oost

Het in beeld brengen van de mogelijkheden om kruispunten met verkeerslichten duurzaam veilig te maken.

C.A. Evers

TNO Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling

Integraal ruimelijk ordenings- en verkeersvervoersbeleid in steden en regio's.

G.M. van den Bosch

University of Witwatersrand

Pre-Feasibility of transport by bicycle in Sekhukhuneland.

G.H.A.M. Vos & D.G.W.C. Willems

Vietnamese Road Administration

Study of the traffic counting survey in Vietnam.

A.L. van Gent & C.C. Klijn