Afgeronde stages Bouwen 2010

Organisatie

Omschrijving

Student

ARCADIS

Risicomanagement in de praktijk. Verslag is vertrouwelijk, wordt niet uitgeleend en kan niet worden ingezien.

R. ten Brink

Dienst Vastgoed Defensie

Den Haag

Duurzaam hout, geborgd met VISI(E)

S. Meijering

Dienst Vastgoed Defensie

Den Haag

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie.

J. Dekker

Gemeente Almelo

Onderzoek naar het onstaan van het programma van eisen van IISPA (International Indoor Sportcentrum Almelo)

R.H. Gasthuis

Gemeente Hengelo

Overlast bij rioolverzwaringen: project Westtangent.

S. Dekens

Grupo Williams

Analyzing rework in finished projects and suggesting improvements to reduce rework (costs) in future projects.

Y.C. Mastenbroek

Hegeman Beton- en Industriebouw (Combinatie Leo ten Brinke)

Een onderzoek naar verificatiemanagement bij het project Combiplan Nijverdal.

M.C. van den Berg

IAA Architecten

4D modellering van bouw- & ziekenhuisprocessen, en veiligheidsmaatregelen.

Verslag is vertrouwelijk wordt niet uitgeleend en mag niet worden ingezien.

B.G.H. Lankheet

InVraplus B.V.

Traditioneel aanbesteden of Design & Construct? Vanuit specifieke doelstellingen de meest geschikte aanbestedingsvorm kiezen voor projecten, door middel van een tijdens het onderzoek ontwikkeld keuzemodel.

P.J. kuiper

Koninklijke Landmacht

OTC-genie

Grondverbeteringstechnieken en de genie op het gebied van lijninfrastructuur.

H.M. van Zoest

Koninklijke Militaire School

Brussel

De kwaliteit van scherfvesten bij IED-ontploffingen.

W. Peeters

Koninklijke Militaire School

Brussel

Ontwikkeling van een methode voor de bepaling van elastische materiaaleigenschappen.

K.H. Masselink

MNO Vervat

Het in kaart brengen van de projectomgeving en zijn processen en het gebruik hiervan binnen de organisatie.

M.J.G. de Wit

Ministerie van Defensie

Onderzoek naar het mogelijke gebruik van Building Information Modelling bij de Dienst Vastgoed Defensie.

P.J.F. Reekers

Much Asphalt

South Africa

Efficiency in transport

R. Huismans

Nederlandse Defensie Academie

Kenniscentrum Genie

Bevindingen en aanbevelingen voor de verbetering van het besluitvorming- en verwervingsproces omtrent militaire onderkomens.

W.R.J. Beeks

Nederlandse Defensie Academie

Faculteit Militaire Wetenschappen

“Lokale participatie”

Welke koers vaart de Nederlandse krijgsmacht?

T.H. de Jong

Nederlandse Defensie Academie

Faculteit Militaire Wetenschappen

“Lokale participatie”

Welke koers vaart de Nederlandse krijgsmacht?

H.M. Klifman

Plegt-Vos

Infra & Milieu

Faalkosten: Realistisch Reduceren

P.J. Schoonderbeek

Plegt-Vos

Wonen

Concurrentieanalyse conceptuele woningbouwmarkt Plegt-Vos Wonen.

O. Coster

Provincie Overijssel

De beste onderhoudskeuze gegund. Een methodiek ter ondersteuning voor het prioriteren van onderhoud aan het wegennet op netwerkniveau.

R. Platerink

RWS

Dienst Noord-Holland

Systeemgerichte contractbeheersing bij Rijkswaterstaat als agency-probleem.

Verslag is vertrouwelijk en wordt niet uitgeleend.

M.J. van Dam

RWS

Noord-Nederland

Hoe Rijkswaterstaat effectiever kennis kan delen door projectevaluaties.

R. Buysse

RWS

Realisatie Infra

Risicovol Realiseren?! Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD.

A. Amperse

Universiteit Stellenbosch

Zuid Afrika

Zowel praktisch als theoretisch onderzoek naar verbeterpunten in het asfaltverwerkingsproces.

A. Meijerink