Afgeronde Stages en Bacheloropdrachten Water 2011

Organisatie

Omschrijving

Student

Arcadis


Risico's in regenwater. Risicoanalyse en opstellen van een risicomanagementmodel voor waterbergingsprojecten in de omgeving van Noord-Holland (HHNK).

S.S. Helmendach

Aveco de Bondt

Van weiland tot woonwijk.

Modelstudie en waterhuishoudkundig plan.

H.E. Brink

Beijing Forestry UniversityThe water footprint of the Heihe river basin. A calculation of the water footprint of agriculture, industry and domestic water use.

P.H. Koeneman

Cemagref

Sciences, eaux & territoires


Wat-A-Game: Modelling a participatory role-playing game

Modelleren van een participatief model rekening houdend met doelen en gebruikers.

H. de Fooij

Centro Investigacion en ecosistemas de la Pantagonia.


Modeling discharge and Silica transportation in the Baker river in southern Chile.

Een case-study naar de afvoer en het silica transport van de Baker-river (zuid-Chili)

J.M. Hendriks

Civil Engineering Caribbean


Een afwateringsrapport voor de wijk Jongbloed, te CuraƧao.

N. van de Scheur

DHV

Afdeling Mens, Stad en Water


Verbetering van het vormen van een peilbesluit door waterschap, gemeente en adviesbureau d.m.v. praktijkobservatie.

M. Muskee

Grontmij

Polen

Flood risk management in the zulawy region. Het onderzoek betreft een haalbaarheidsstudie naar een waterkering gemaakt met behulp van een MKBA.

Verslag is vertrouwelijk kan niet worden ingezien of geleend.

R.J. Langeveld

Grontmij


A feasibility study of an automatic watercourse monitoring system.

M.R. Bary

Heinenken Supply Chain

Heinekens water footprint

Water footprint assessment of barley production for the Albert Maltery. Verslag is vertrouwelijk kan niet worden ingezien of geleend.

J.F. Schyns

HKV Lijn in Water

Verdiepingsonderzoek naar oplossingsvariant Afsluitbaar zee- en rivierzijde; een onderzoek naar verlaagde sluitcriteria van de Europoortkering en falende rivierkeringen in het kader van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

W.J.M. Knoben

Hydrologic

Ontwikkeling van het Sobekmodel van de Alblasserwaard.

W.E. van Doornik

Koninklijke Landmacht

Kenniscentrum Genie

Afvalwaterbehandeling tijdens expeditionair optreden.

B. Molenaar

LabMath

Indonesia


The impact of different canal configurations on the drainage of tropical peatlands.

A geohydrological model te predict drying of sloping peat aquifers in Central Kalimantan, Indonesia

E. Vonk

Padjadjaran University

Bandung, Indonesia


Modeling the impact of climate and land use change on discharges in het Citarum river.

A. Nobel

Padjadjaran University

Bandung, Indonesia


Sedimentation Reduction and Check Dam Design in the Cilalawi River.

Een analyse van de impact van een sedimenttransport reducerende checkdam op de Cilalawi rivier in Indonesiƫ.

G.J. Vos

Provincie Gelderland


De toekomst van de Waal.

Inzicht in de fasering van het maatregelenpakket voor het rivierengebied

J.M. Seuren

Provincie Overijssel


Overstromingspatronen dijkring 9.

Verbeteren model en uitvoeren van berekeningen van het overstromingsmodel van dijkring 9.

M. Jellesma

RWS Waterdienst


Vergroten van de overeenkomst tussen het organisatiemodel van de Stormvloed Waarschuwingsdienst en de Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeer. Opstellen van een nieuw organisatiemodel voor de Waterdienst Dijken IJsselmeer met de methode Systems Engineering.

C.M.L. Sloove

Singapore-Delft Water Alliance

The influence of mangroves on wave attenuation.

Golfdemping in mangroven onderzocht, door veldwerk te doen en Matlab modellen te maken/gebruiken.

N.J. van den Berg

Tauw bv


Water footprint; Een onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van de water footprint bij bedrijven.

Vergelijking gemaakt met carbon Foot print en een afgebakende business water footprint opgesteld.

I. van Aartsen

Technical University Gheorghe Asachi

Evaluation of the Ciobarciu Wetland Project.Analysis of the long-term impacts.De analyse van de lange-termijn impacts van de aanleg van een natuurgebied in Roemenie met Nederlandse hulp.

M.A.J.M. Cornelissen

University of Guelph

Canada


Application of the WetSpa model to the South Tobacco Creek watershed using an improved snow redistribution algorithm.

Het toepassen van een nieuw ontwikkelde module van het WetSpa model.

T.T. Evers

University of KwaZulu-Natal


The controling factors if interrill erosion in the potshini catchment of KwaZulu-Natal, South Africa.

Het onderzoeken naar de oorzaken en oplossingen van interrill erosie in een gebied met overbegrazing.

A. Terlouw

University of South Australia

Centre for Water Management and Reuse


Securing water supplies by setting up stormwater quality targets for the Greater Adelaide Region.

Setting up of storm water quality targets to secure water supplies for the Greater Adelaide Region.

F.F.M. Tibben

Wareco

Ingenieurs

Trendanalyses in monitoring- en nazorgprojecten bij VOCl bodemverontreinigingen

M.A. Hoff

Waterschap Groot Salland


A study of the chancing riverbed of the Vecht. Data analysis (comparing and clarifying) of three bathymatric surves of the Vecht.

R. Kramer


Waterschap Noorderzijlvest

Onderzoek naar de eventuele toepassing en inpassing van vernieuwende waterkerings-concepten aan de Groningse kust.

T. Visser

Waterschap Regge en Dinkel


Hoge fosfaatgehalten in stromende waterlichamen. Het nut van het verlagen van fosfaat uitstoot in waterlichamen met extreem hoge fosfaatgehalten.

R. Veen

Waterschap Vallei & Eem

Dijkverbetering van de regionale waterkering zuidelijke Eemkade. Dijkverbeteringplan opstarten met aspecten als actorenanalyse maken, wensen en eisen voor dijkverbetering vaststellen. Alternatieven voor dijkverbetering generen en d.m.v. een multicriteria-analyse een voorkeursalternatief bepalen.


W.H. Maat