Afgeronde stages Bouwen 2012

Organisatie

Omschrijving

Student

APPM Management Consultants

Onderzoek naar contractkeuzes van waterschappen.

Verslag is vertrouwelijk tot 1-9-2014

H.J.D.T. van der Meer

bct architecten, adviseurs en ingenieurs

Energiekosten van schoolgebouwen.

Een onderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen: bestaande uit een algemeen deel, gevolgd door een deel over specifieke cases.

T. Raaben

Bureau Geniewerken

Wezep

Onderzoek naar de toepassing van het flexibel indelen van een base.

D.J. Hiddingh

Gemeente Camdeboo (Zuid-Afrika) en Gemeente Winterswijk

Controlling the product quality of CRU subsidized construction projects in the Camdeboo Municipality.

Een onderzoek naar product kwaliteit in bepaalde Zuid-Afrikaanse bouwprojecten.

D. van der Asdonk

Gemeente Enschede

Past performance: een wijze les voor iedereen. Een verkenning naar de invoering en het gebruik van past performance bij de gemeente Enschede.

M. Lagemaat

Gidrotron

Russia

Combi Bachelor Eindopdracht + Minor International Management. Project Management in Russia. Verslag is vertrouwelijk: kan niet worden ingezien of worden geleend.

R. van der Wal

Heijmans Wegen B.V.

Waar gaan de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naartoe?

Een studie naar de overdracht- en beheer van wegen door het hoogheemraadschap.

T. de Ruijsscher

IAA Architecten

Information delivery from architects to facility managers.

A research into desired information by facility managers in construction projects of health care facilities.

J. Mom

Koninklijke Militaire School

Brussel

Tactical Breaching Stand Leopoldsburg.

Verslag is vertrouwelijk en kan worden ingezien na toestemming van de NLDA contactadres -> bibliotheek@NLDA.nl

T.W. Munns

Koninklijke Militaire School

Brussel

Explosies in metrostations; metingen op schaal. Het verslag is vertrouwelijk en kan derhalve niet worden ingezien of worden geleend.

V.A. Prins

KWS Infra BV

Verbetering in de asfaltlogistiek.

Een onderzoek naar de logistiek bij asfaltverwerking, centralisering hiervan en modellering van deze processen.

K. van Stek

Pontificia Universidad Catolica

De Chile

Performance measurement of innovation in construction companies: A case study in Chile.

Een onderzoek naar het meten van innovatie performance in bouwbedrijven.

J.K. Hoving

TAUW

Value Engineering.

Vergroting van kennis over VE bij Tauw en advies omtrent implementatie.

S. Agaragimova

Techos Verdes

Honduras

Introducing a comparison tool for energy consumption of buildings in Honduras.

Een onderzoek met als doel het Nederlandse energielabelling systeem in te voeren in het tropische klimaat van Honduras.

R.J. Ruiter

Temmink Infra en Milieu

Social Return, een last óf een kans?

Inventarisatie Social Return bij gemeenten voor MKB bedrijf.

S.R. Brouwer

tripelRadvies

milieu, arbo en veiligheid

Energie besparen in Twente.

Een analyse van subsidieregelingen als stimulatie voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

T.D. Leeuw

Universiteit Twente

Bouw/Infra

Onderzoek naar bouworganisatievormen bij herbestemmingsprojecten in tijden van financiële onzekerheid.

A.J.L. van Noorden

Wagemaker

Stalen alternatief voor de brug over het Beatrixkanaal.

Ontwerp en toetsing van een stalen bovenbouw van een brug.

D.M. Mol

IJb Groep

Duurzaam Hergebruik van Thermische Energie.

Een verkenning tot hergebruik van de thermische energie welke vrij komt bij de hydratatie van heipalen bij de IJB Groep te Lemmer.

Verslag is vertrouwelijk tot 31-8-2017

H. Taekema